کتاب «فقه تربیتی؛ تربیت جسمانی» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری رب،  بیست‌ویکمین جلد از سلسله‌مجلدات فقه تربیتی با نام «فقه تربیتی؛ تربیت جسمانی» از آیت‌الله علیرضا اعرافی و تحقیق و نگارش محمدقاسم رجایی و نظارت علمی سیدنقی موسوی به بازار کتاب رسید. مؤسسه اشراق و عرفان این اثر را در ۳۲۴ صفحه به چاپ رسانده است.

فقه تربیتی در تلاش است تا با استفاده از روش‌شناسی اجتهادی و استنباطی، به تعیین احکام شرعی رفتارهای اختیاری مکلفان در عرصه تعلیم و تربیت دست یابد. از آنجایی که یکی از عرصه‌های تربیتی، بحث «تربیت جسمانی» است، این کتاب می‌کوشد تا با رویکرد فقهی از احکام مربیان و والدین در تربیت جسمانی سخن گفته و ادله قرآنی و روایی استنباط احکام را بررسی اجتهادی کند.

این کتاب که در پنج فصل زیر سامان یافته است، مسائل تربیت جسمانی را مورد بررسی استنباطی و اجتهادی قرار می‌دهد:

کلیات و مفاهیم؛

إرضاع (شیر دادن به نوزاد)؛

حضانت؛

نفقه؛

تمرین بدنی.

97