صدوسی‌وششمین شمارۀ فصلنامۀ علمی‌پژوهشی تعلیم و تربیت منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری رب،  پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش، تازه‌ترین شمارۀ مجلۀ علمی‌پژوهشی «تعلیم و تربیت» را با سردبیری دکتر محمود مهرمحمدی در تارنمای نشریه بارگذاری کرد.

در این شماره آمده است:

  • طراحی و اجرای الگوی یادگیری مبتنی بر نمونه‌سازی و تاثیر آن بر یادگیری مفاهیم و کنش‌های نمونه‌سازی

مائده مالکی، هاشم فردانش، ابراهیم طلایی، جواد حاتمی

  • روند تغییرات و تأثیر عوامل نگرش، علاقه و خودپندارۀ ریاضی دانش‎آموزان پایۀ هشتم بر عملکرد ریاضی بر مبنای مطالعات تیمز (از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵)

مژگان جعفری، علیرضا کیامنش، عبدالعظیم کریمی

  • فراتحلیل اثربخشی مشاوره گروهی راه‌حل‌محور در مدارس ایران (۹۶-۱۳۸۶)

انسیه محمدیاری، دکتر سیمین حسینیان

  • انسان فرهیخته سینوی

علی صحبت‌لو، محمدرضا آهنچیان، بختیار شعبانی ورکی، علیرضا صادق‌زاده قمصری

  • ارائه سبد قابلیت‌های موردنیاز برای پرورش دانش‌آموزان در نظام آموزش ابتدایی ایران

وحید محمودی، محمد ابویی اردکان، شهرزاد نیری، ندا یگانلی

  • مقایسه اثربخشی معلمان تربیت بدنی جذب شده از طریق آزمون‌های استخدامی و معلمان تعهد دبیری مدارس مناطق جنوب شهر تهران

شهرام نظری، محسن حلاجی، علیرضا زرین‌پر

  • آسیب‌شناسی مدارس ابتدایی هوشمند شهر قم براساس مدل سیستم فنی-اجتماعی

ناهید نادری‌بنی، حسین خنیفر، عاطفه غفرانی