مجلۀ علمی‌پژوهشی«تعلیم و تربیت»در دسترس پژوهشگران قرار گرفت

به گزارش پایگاه خبری رب، پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش، صدوسی‌وهفتمین شمارۀ مجلۀ علمی‌پژوهشی «تعلیم و تربیت» را در تارنمای رسمی نشریه بارگذاری کرد.

این مجله با سردبیری دکتر محمود مهرمحمدی منتشر می‌شود.

عنوان مقاله‌های این شماره را می‌بینید:

  • اعتباریابی درونی مدل طراحی آموزشی برای محیط‌های یادگیری کارورزی تأمل‌محور (با تأکید بر داربست زنی، همتاسنجی و همتا بازخورددهی)

اسماعیل عظیمی، جواد حاتمی، هاشم فردانش، امید نوروزی

 

  • مشکل‌شناسی دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان با رویکرد پاسخگویی به محیط

جعفر ترک‌زاده، مهدی صادقیان سورکی، رحمت‌اله مرزوقی، جعفر جهانی

 

  • ارزشیابی اجرای آزمایشی طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر(شهاب)

احد نویدی

 

  • شناسایی و واکاوی فرهنگ معلمان ابتدایی استان لرستان: رویکرد مردم‌نگاری

سعید رومانی، غلامرضا حاجی حسین‌نژاد، علی حسینی‌خواه، نعمت‌الله فاضلی

 

  • بررسی صحت علمی کتاب‌های فارسی دورۀ دبستان

حیدر قمری

 

  • بررسی سطح دانش، نگرش و مهارت زیست محیطی مربیان پیش دبستانی شهر تهران

نجم‌‌السادات‌ موسوی، مریم شریفیان ثانی، غلامرضا قائدامینی هارونی، ساناز صنایع گلدوز، آذر درویشی، فاطمه قمرزاد شیشوان

  • تبیین شکاف میان برنامه‌های درسی قصدشده، اجرا شده و کسب شده دورۀ اول متوسطه و ارائه راهکارهای عملیاتی

محمدعلی جمالی‌فر، سیدشمس‌الدین هاشمی مقدم، زهره عابدی کرجی بان، علیرضا فقیهی