تازه‌ترین فصلنامۀ علمی‌پژوهشی «پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری رب،  شمارۀ هشتادوهشتم فصلنامۀ علمی‌پژوهشی «پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی» با صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه در دسترس پژوهشگران قرار گرفت.

عنوان مقاله‌های این شماره را می‌بینید:

 

1٫ تحلیل تأثیر دانشگاه بر توسعه منطقه‌ای در ایران

یعقوب انتظاری

2٫ آموزش عالی، کارایی فنی و تغییرات بهره‌وری کل؛ شواهدی از صنایع تولیدی ایران

مهدی فتح‌آبادی، مسعود صوفی مجیدپور

3٫ تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی در دانشگاه‌های جامع دولتی

حسن محجوب، ابوالقاسم نادری، کمال خرازی، یعقوب انتظاری

4٫ سازوکارهای بین‌المللی شدن در دانشگاه‌های منتخب جهان و ایران

مهتاب پورآتشی

5٫ تحلیل اثر ادغام در آموزش عالی بر فرهنگ دانشگاهی

حسین نصیری، محمد یمنی دوزی سرخابی، محمود حقانی

6٫ موقعیت‌های رویارویی جنسیتی در دانشگاه و مصایب آن

ناصرالدین علی تقویان، حامد طاهری‌کیا، مریم‌السادات پورمیرغفاری

7٫ بررسی فرایند تاریخی تثبیت علوم انسانی در ایران

نعمت‌الله فاضلی، سردار فتوحی

متن کامل مقاله‌ها را از این پیوند دریافت کنید.

تالیف