مجلۀ علمی‌پژوهشی «خانواده و پژوهش» به شمارۀ چهل‌وسوم رسید

پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش، تازه‌ترین شمارۀ فصلنامۀ علمی‌پژوهشی «خانواده و پژوهش» را با سردبیری دکتر شکوه نوابی‌نژاد منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، عنوان مقاله‌های این شماره به شرح زیر است:

1٫ تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق سبکهای فرزندپروری و تعامل والد- فرزندی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر تهران

سیدعلی مهربان، ابوالفضل کرمی، حسن اسدزاده، نعمت ستوده اصل

2٫ رابطه میان سبک‌های فرزندپروری و قربانی قلدری شدن نوجوانان با نقش میانجیگری پرخاشگری روانی والدین و تنبیه بدنی

زهرا اصغرپور، محمدرضا زربخش بحری

3٫ تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در بهره‌وری و کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس

سیده‌جمیله خلیلی قلعه سری،  یاسمن مدانلو

4٫ تاثیر آموزش روان‌شناسی مثبت‌نگر بر خودکارآمدی و سرسختی روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر

سیدعلی اکبر مرتضوی امامی، قدسی احقر، ذبیح پیرانی، حسن حیدری، رحیم حمیدی‌پور

5٫ رابطه میان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و انزوای اجتماعی در میان دانش‌آموزان دختر دبیرستانهای شهر شهرکرد

کبری کریمیان، مهربان پارسامهر، سیدعلیرضا افشانی

6٫ ارتباط میان جامعه‌پذیری سازمانی و هویت سازمانی معلمان تربیت‌بدنی شهرستانهای استان تهران

شهرام نظری

7٫ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی مادران دارای کودک اوتیسم

اکرم احمدی، زهره رئیسی