کتابها و نشریات

سیزدهمین شماره نشریه "رسانه الکترونیک" سازمان پژوهش منتشر شد

فایل همراه: 

سیزدهمین شماره نشریه "رسانه الکترونیک" سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به منظور بازتاب محتواهای راهبردی درسطح درون سازمانی منتشر شد.

یازدهمین و دوازدهمین شماره "نشریه الکترونیک" سازمان پژوهش منتشر شد

یازدهمین و دوازدهمین شماره "نشریه الکترونیک" سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به‌ منظور بازتاب محتواهای راهبردی در سطح درون سازمانی منتشر شد.

مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی

پرسش از چیستی موضوع علم تربیتی، نسبت میان علم تربیتی با دیگر علوم، روش‌شناسی پژوهش تربیتی پرسش‌هایی با ماهیتی فلسفی هستند که در کتاب مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی به رشته تحریر در آمده است.

روش‌های تربیت اجتماعی در خانواده و شاخص‌های آن

نویسنده در کتاب "روش‌های تربیت اجتماعی در خانواده و شاخص‌های آن" به موضوع تربیت اجتماعی پرداخته و روش‌های تربیت در این ساحت را بیان کرده است.

نهمین شماره نشریه "رسانه الکترونیک" سازمان پژوهش منتشر شد

نهمین شماره نشریه "رسانه الکترونیک" سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به منظور بازتاب محتواهای راهبردی درسطح درون سازمانی منتشر شد.

آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی: رویکرد کاربردی و عملیاتی

یکی از جنبه های حیاتی سازمان ها پرداختن به حوزه آموزش و یادگیری جهت توسعه شایستگی ها و مهارت های کارکنان و کلیه ذی نفعان برای رشد و توسعه شاخص های کلیدی سازمان متبوع می باشد.

برنامه درسی اوان کودکی

امروزه دیگر سؤال از "چرایی" و یا ضرورت آموزش به کودکان خردسال، پرسش هوشمندانه ای نیست چرا که پاسخ روشن است. مطالعات به خوبی نشان دادند تجارب یادگیری کودکان در سال های آغازین زندگی، عمیقاً بر رشد و تحول آن ها در آینده تأثیر می گذارد.

ششمین شماره نشریه "رسانه الکترونیک" سازمان پژوهش منتشر شد

فایل همراه: 

ششمین شماره نشریه "رسانه الکترونیک" سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به منظور بازتاب محتواهای راهبردی درسطح درون سازمانی منتشر شد.

حالا فهمیدم ...

 کتاب «حالا فهمیدم...» با هدف آموزش راهبرد‌های بهبود مهارت‌های ادراکی(دانستنی) در دانش‌آموزان ابتدایی از طرف انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شد.

صرف: رویکردهای نظری و کاربرد آن ها در تحلیل زبان فارسی

کتاب حاضر به توصیف و تحلیل موضوعات اصلی صرف زبان فارسی از منظر چندین رویکرد نظری پرداخته و از دو بخش با 10 فصل تشکیل شده است.

برنامه ریزی راهبردی در نظام های آموزشی

 کتاب برنامه ریزی راهبردی در نظام های آموزشی به مدیران و برنامه ریزان آموزشی کمک می کند تا بتوانند در موقعیت های پیچیده و با وجود چالش های محیط بیرونی و ضعف های درونی، اقدام به طراحی و تدوین برنامه های راهبردی نمایند.

کتابشناسی انقلاب اسلامی

به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، کتابخانه و مرکز اسناد با هدف آگاهی رسانی جاری از کتاب های موجود، کتابشناسی با  موضوع تاریخ انقلاب اسلامی تهیه نموده است.

صعود چهل ساله

پیشرفت‌ها و دستاورد‌های ایران اسلامی در چهاردهه گذشته بنابر آمار‌های بین المللی نشانگر موفقیت‌های جمهوری اسلامی علیرغم همه مشکلات و کمبودهاست.

معلم یادگیرنده، یادگیری حرفه ای مبتنی بر همکاری

داوطلبان حرفه معلمی از چه آموزش هایی برای کاربست شیوه های جدید تدریس استفاده می کنند، با چه مشکلات و مسائلی روبرو هستند و چگونه بر غنای حرفه ای خود می افزایند.اثر حاضر دربردارنده مجموعه مقالاتی است که استادان دانشگاه هنگ کنگ در خصوص فرازها و فرودهای درس «تمرین دبیری» یا کارورزی دانشجویان تربیت معلم نوشته اند.

مبانی طراحی آموزشی

نویسندگان کتاب به طور تخصصی خوانندگان را برای طراحی آموزشی براساس الگوی خاص آماده نمی‌کنند، لیکن معرفی و طرح الگوهای طراحی آموزشی، فرایند و عناصر آن را به شیوه‌های مختلف به تصویر می‌کشند.

پنجمین شماره نشریه "رسانه الکترونیک" سازمان پژوهش منتشر شد

فایل همراه: 

پنجمین شماره نشریه "رسانه الکترونیک" سازمان پژوهش به منظور بازتاب محتواهای راهبردی درسطح درون سازمانی منتشر شد.