ارتباط با ما

بيننده ارجمند برنامه ي نقطه سر خط؛

خواهشمند است نقطه نظرات خود را از طريق كانال ارتباطي زير با ما در ميان بگذاريد.

چنانچه در نظر داريد عكس، فيلم و متن مرتبط با موضوعات برنامه را برای ما ارسال كنيد از اين پست الكترونيكی استفاده نماييد: oerp@roshd.ir 

از توجه شما سپاسگزاريم.