آشنایی با ما

برای مشاهده رزومه روی عکسها کلیک کنید.

مدیران سازمان

دکتر علی ذوعلم

ریاست سازمان

دکتر علی باقرزاده

معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

دکتر فرهاد کریمی

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

دکتر عظیم محبی

معاون دفتر تالیف ابتدایی و متوسطه

افشار بهمنی

معاون دفتر تالیف فنی و حرفه‌ای و کاردانش

دکتر مسعود فیاضی

مدیر کل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

دکتر علیرضا سلطانی فرد

مدیر بنیاد ICDL ایران