ایجاد شبکه مدارس صلح و دوستی کشورهای اسلامی

با پیشنهاد کمیسیون ملی آیسسکو جمهوری اسلامی ایران شبکه مدارس صلح و دوستی کشورهای اسلامی ایجاد می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، کمیسیون ملی آیسسکو جمهوری اسلامی ایران در راستای گسترش فرهنگ دوستی، ‌همبستگی و مودت اسلامی در بین کشورهای مسلمان، پیشنهاد ایجاد شبکه مدارس صلح و دوستی کشورهای اسلامی را به سازمان علمی، ‌آموزشی و فرهنگی آیسسکو ارائه داد که این پیشنهاد به تصویب سازمان مذکور رسید و در ردیف برنامه‌های اجرایی سال جاری کمیسیون ملی آیسسکو قرار گرفت، لذا سازمان آیسسکو 25 هزار دلار اعتبار برای اجرای اولیه این طرح در نظر گرفته است.

مدارس واجد شرایط و علاقه‌مند می‌توانند جهت عضویت در این طرح تا 10 اسفندماه سال جاری اقدام کنند. واحدهای آموزشی که داوطلب عضویت در این طرح می‌باشند باید زیرساخت‌ها و توانایی‌های لازم را ازنظر مادی، برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های موردنظر را داشته باشند چراکه هزینه اجرای پروژه‌ها در هر واحد آموزشی داوطلب عضویت، بر عهده همان واحد است. همچنین در هر استان و در هر دوره تحصیلی تنها یک مدرسه دخترانه و پسرانه اعم از دولتی یا غیردولتی می‌توانند در این طرح شرکت کنند.

لزوم تقویت دیپلماسی آموزشی و ارتقای تبادل تجارب آموزشی، علمی و فرهنگی در سطح جهان اسلام، تقویت هویت مشترک اسلامی بین دانش آموزان جهان اسلام، ایجاد همبستگی و همکاری بیشتر بین نوجوانان و جوانان کشورهای اسلامی در جهت شکل‌دهی به ایده امت واحده اسلامی، ایجاد بستر مناسب برای افزایش مفاهمه، صلح و دوستی بین دانش آموزان جهان اسلام و... از اهداف و ضرورت‌های ایجاد شبکه مدارس صلح و دوستی کشورهای اسلامی است.