دانش آموزان با نیازهای ویژه را در تمهیدات آموزشی دوران کرونا فراموش نکنید

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره لزوم اتخاذ استراتژی‎ها و تدابیر لازم به منظور کاهش تاثیر تعطیلی مدارس روی دانش آموزان کم توان، به همکارانش در برنامه اقدام جهانی درباره معلولان پیوست.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، پاندمی کووید 19 روی دانش آموزان کم توان که پیش از این هم در طرح اجتماعی و آموزشی مورد بی توجهی قرار گرفته بودند، تاثیر متفاوتی داشته است. طبق اعلام برنامه اقدام جهانی درباره معلولان (GLAD)، حدود نیمی از 65 میلیون کودک کم توان در کشورهای در حال توسعه که در سن ورود به دوره ابتدایی و دوره متوسطه هستند، پیش از شیوع کووید 19 هم به مدرسه راه پیدا نکرده بودند.

به گفته آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، این کودکان با فقدان اطلاعات قابل دسترس در خصوص سلامت عمومی، موانع جدی در اجرای اقدامات بهداشتی ابتدایی و عدم دسترسی به مراکز سلامت مواجه هستند. به خصوص زنان و دختران کم توان با ریسک‎های جدیتری مانند خشونت خانگی روبرو هستند. همچنین طبق یک دستورالعمل اخیر در خصوص وضعیت افراد کم توان و کووید 19، شاگردان کم توان امکان کمتری برای برخورداری از راه‌کارهای آموزش از راه دور دارند.

با تعطیلی مدارس به دلیل بیماری کووید 19، کشورهای متعددی به آموزش مجازی روی آورده‌اند تا نسبت به تداوم آموزش اطمینان حاصل کنند. با این‌همه تاکیدی که روی آموزش مجازی وجود دارد، نشان می‌دهد که شاگردان کم توان زیادی نادیده گرفته شده‌اند. این مسئله بویژه در خصوص دختران کم توانی صدق می‌کند که به دلیل معیارهای اجتماعی، جنسیت و پیش قضاوت‎هایی که در خصوص کم توانی و جنسیت آن‎ها وجود دارد، جزءکسانی هستند که بیش از همه هدف تبعیض واقع شده اند. برای این که همه شاگردان کم توان همچنان از آموزش باکیفیت بهره مند شوند، با توجه به نیازهای ویژه آن‎ها، باید تدابیر ضروری برای طراحی برنامه‌های آموزش قابل دسترس تطبیق یافته و شخصی شده بکار گرفته شوند. رویکردهایی که از راه‌کارهای فناوری یا غیرفناوری بهره می‌گیرند، گزینه‌های زیرنویس و زبان اشاره و گنجاندن کلاس‎های جبرانی برای حمایت از دانش آموزانی که از آموزش در خانه محروم مانده‌اند و توجه به تامین نیازهای اجتماعی و احساسی آن‎ها مطلوب هستند.

بیانیه عمومی اعضای برنامه اقدام جهانی از جمله یونسکو درباره افراد کم توان، پنج اصل کلیدی را توصیه کرده و خواستار بسیج گسترده برای تضمین حق آموزش دانش آموزان کم توان شده است. این اصول شامل ملاحضات برای گنجاندن نیازهای همه دانش آموزان در تمهیدات مربوط به بیماری کووید 19 و شناخت نابرابری فعلی در دسترسی افراد کم توان هستند. اعضای این برنامه همچنین خواستار حمایت قویتری از خانواده ها، معلمان و طراحان برنامه های آموزشی شدند.

پاندمی کووید 19 در پیک خود باعث مختل شدن آموزش 1.5 میلیارد دانش آموز در سراسر جهان شد. یونسکو از طریق اتحاد جهانی برای آموزش از جامعه بین الملل خواست تداوم آموزش و لحاظ برابری برای همه دانش آموزان را تضمین کند.

لینک: https://fr.unesco.org/news/inclure-apprenants-situation-handicap-reponse...