خطر افزایش میلیونی کودکان کار در دوران کرونا

بر اساس بررسی مشترک سازمان بین‌المللی کار (ILO) و صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، در پی بحران شیوع بیماری کووید 19، میلیونها کودک ممکن است به جمعیت کودکان کار افزوده شوند و برای نخستین بار در 20 سال گذشته شمار کودکان کار افزایش پیدا کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، بر اساس گزارش این نهادهای بین‌المللی که با عنوان "کووید 19 و کار کودکان: زمان بحران، زمان اقدام"،  شمار کودکان کار از سال 2000 از 94 میلیون نفر کاهش پیدا کرده بود اما این دستاورد اکنون به خطر افتاده است.

در این گزارش آمده: کودکانی که ناچار هستند کار کنند ممکن است با افزایش ساعات کار یا بدتر شدن شرایط کارشان روبرو شوند. شمار زیادی از این کودکان ممکن است در بدترین شکل کار کودکان گرفتار شوند و سلامت و امنیت آنها به مخاطره بیافتد.

به گفته گای رایدر، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، در زمانی که پاندمی ویروس کرونا به درآمد خانواده‌ها آسیب زده است، شمار زیادی از آنها اگر کمکی دریافت نکنند، ممکن است به کار کودکان متوسل شوند. در زمان بحران، حمایت اجتماعی حیاتی است زیرا امکان حمایت از افراد آسیب پذیر را فراهم می‌کند. بنابراین ضروری است که مسئله کار کودکان در چارچوب سیاستهای مربوط به آموزش، حمایت اجتماعی، عدالت، بازار کار، حقوق بشر و حقوق کار گنجانده شود.

طبق این بررسی، بحران کووید 19 ممکن است باعث افزایش فقر و همچنین افزایش کار کودکان شود زیرا خانواده‌ها برای دوام آوردن ناچار می‌شوند به هر راهی متوسل شوند. مطالعات بسیار نشان داده که افزایش یک درصدی فقر، باعث افزایش حداقل 0.7 درصدی کار کودکان می‌شود.

هنریا فور، مدیرکل یونیسف در این باره گفت: در شرایط بحران، کار کودکان برای خانواده‌های زیادی به مکانیزم وفق پذیری تبدیل می‌شود. زمانی که فقر افزایش پیدا کرده، مدارس تعطیل شده و دسترسی پذیری به خدمات اجتماعی محدود می‌شود، شمار زیادی از کودکان به دنیای کار کشیده می‌شوند. زمانی که به دنبال خلق دنیای پساکرونایی هستیم، باید اطمینان حاصل کنیم که کودکان و خانواده‌هایشان از منابع لازم برای غلبه بر دشواریهای مشابه در آینده برخوردار هستند. ما می‌توانیم این وضعیت را با آموزش باکیفیت، خدمات حمایت اجتماعی و فرصتهای اقتصادی عالی تغییر دهیم.

بیش از پیش آشکار است که کار کودکان با تعطیلی مدارس در دوران شیوع اپیدمی افزایش پیدا می‌کند. تعطیلی موقتی مدارس شامل بیش از یک میلیارد دانش آموز در بیش از 130 کشور شده است و در زمان بازگشایی مدارس، برخی از والدین ممکن است نتوانند اجازه دهند کودکانشان به مدرسه بروند.

در نتیجه شمار فزاینده‌ای از کودکان ممکن است ناچار شوند به کارهایی مشغول شوند که در آنها بیم بهره‌برداری از آنها می‌رود. در چنین شرایطی بیشتر احتمال دارد که دختران وادار شوند به کارهایی در کشاورزی و کار خانگی مشغول شوند.

این گزارش شماری تدابیر برای جلوگیری از افزایش شمار کودکان کار پیشنهاد کرده که حمایت اجتماعی گسترده‌تر، دسترسی راحت‌تر به اعتبار برای خانواده‌های فقیر، حمایت از کار مناسب برای بزرگسالان، تدابیر لازم برای بازگشت کودکان به مدارس از جمله حذف شهریه تحصیلی را دربرمی‌گیرد.

سازمان بین‌المللی کار و یونیسف مدل شبیه سازی شده‌ای برای بررسی تاثیر کووید 19 روی کار کودکان در جهان طراحی کرده‌اند و برآوردهای جهانی جدید از کودکان کار در سال 2021 منتشر خواهد شد.