ویژگی های یک معلم مهد

کودک مهد به یک معلمی احتیاج دارد که مانند همه معلمان نیست؛ بلکه باید خصوصیات خاصی در آن وجود داشته باشد، زیرا با کودکانی که دارای ذهنیت متفاوتی است، سروکار دارد، بنابراین معلم مهد برای انجام این کار دشوار باید از نظر علمی و آموزشی مهارت لازم را داشته باشد و بسیاری از خصوصیات ذهنی، عاطفی، جسمی، حرفه ای و اخلاقی متناسب با تربیت کودکان را داشته باشد، زیرا ما در دست او یک خمیر نرم قرار می دهیم.

به هر حال می خواهید آن را شکل دهید، او باید از مسئولیت، علم و اخلاق زیادی برخوردار باشد تا ازتربیت کودکان، نسلی متفکر وبا اخلاق و موفق اطمینان حاصل کنیم، در اینجا به ویژگی هایی اشاره می کنیم  که باید در یک معلم مهد وجود داشته باشد.

ویژگی های عاطفی :

ویژگی های عاطفی این است که شما کودکان را دوست داشته باشید و با صبر و مهربانی با آنها کار  کنید . (ممکن است )  تعداد زیادی کودکان حساس شاگردان شما باشد .

برای رفع نیازهای عاطفی کودک، از نظر عاطفی متعادل باشید تا رفتارتان با کودکان عادی و بدون بازیگری یا نقش بازی کردن باشد .

 داشتن اعتماد به نفس، مثبت بودن و برخورد خوب با کودکانی داشته باشید ودراین راه قرار گذاشتن چهار چوب و قانون برای خویش، از راه برخورد با آنها به دست می آید.

 در هنگام اشتباه با کودکان با حکمت و درایت و بهنگام کار خوب آنها را تشویق کنید. این قوانین بدون استثنا برای همه اعمال می شود و به طور یکسان با آنها رفتار می شود.

از ویژگی های سازگاری روانشناختی، رضایت کامل و اعتقاد کامل در این حرفه برخوردار باشید و از همه امکانات برای پیشرفت کار و حفظ رابطه خوب با فرزندان استفاده کنید.

شناختن درخواستها و اهداف والدین و کمک به آنها در شکل گیری ذهنیت کودکان کوشا باشید .

خصوصیات جسمی :

باید عاری از بیماری های مسری و هرگونه بیماری باشید وبدنی سالم داشته باشید . زیرا بر عملکرد آن سایه می افکند؛ مشکلاتی مانند ضعف بینایی یا شنوایی و مشکلات گفتاری تأثیر بگذارد، که بسیار مهم است زیرا معلم مهد کسی است که به کودکان تلفظ صحیح را می آموزد و اگر تلفظ او صحیح نباشد، پس کودکان چه خواهند کرد؟

بانشاط بودن به این دلیل است که عدم اشتیاق معلم باعث می شود  کودکان و اشتیاق آنها را دلسرد کند.

در برخورد با کودکان از اندامهای بدن استفاده کند، مانند حرکت انگشتان دست، ایستادن و نشستن مکرر برای گردش خون آنها مفید است .

ظاهری زیبا و منظم داشته باشد؛ زیرا کودکان توسط ظاهر مربی جذب می شوند و بر سلیقه آنها تأثیر می گذارند.

آموزش عادتهای سالم به کودکان، مانند شستن مرتب دستها و استفاده صحیح از سرویس بهداشتی .

ویژگی های ذهنی :

برای حل مشکلات باهوش و خردمند باشد و اطلاعات نظری راعملا بکار ببرد و موقعیت ها و موضوعات را قبل از حکم در هر شرایطی تجزیه و تحلیل می کند.

شخصی دقیق وزیرک باشد، کودکان را با کوچکترین جزئیات مشاهده کند تا بتوانید آنها را به طور دقیق ارزیابی کند.

از مفاهیم اصلی در علوم، ریاضیات، زبان و دین آگاه باشد تا از این مفاهم متنوع به اندازه مناسب سن کودکان استفاده کند .

مبتکر و خلاق باشد؛ برای تشویق کودکان و ارتباط بیشتر آنها با فضای مهد کودک.استفاده کند . از اهداف و رسالت آن آگاه باشد؛ زیرا به آنچه در این زمینه دارد سریعتر به اهداف خواسته شده می رسد .

در خلق داستانهایی که به آموزش کمک می کند تخیل داشته باشد.

خصوصیات اجتماعی:

 خصوصیات اجتماعی این است که کودک را با جامعه پیوند دهد، او را روشن و تربیت کند تا بتواند درجامعه با قدرت و اراده حضور پیدا کند.

 توسعه خدمات آموزشی ارائه شده در مهد را برای دستیابی خانواده ها در خانه ها قرار دهد .

 برای به کارگیری هرچه بیشتر امکانات  برای موفقیت در کارش استفاده کند  .

احساس مسئولیت نسبت به کودکان داشته باشد، وبه آنها برای خوردن و آشامیدن و برخی کارهایی که به تنهایی نمی توانند انجام دهند، کمک کند .

برای برقراری روابط اجتماعی و انسانی با فرزندان و خانواده های آنها تلاش کند .

بسیاری از خصوصیات دیگر مانند خصوصیات اخلاقی و حرفه ای وجود دارد که به مدت طولانی توضیح داده شده است، بنابراین ما در اینجا به مهمترین خصوصیاتی که یک معلم مهد کودک باید از آنها متمایز کند اشاره کردیم.

منبع : https://mawdoo3.com/