چرا آموزش در سال 2021 فناوری محور خواهد بود؟

آموزش در سال 2021 تا حدود زیادی فناوری محور خواهد بود. ادامه وضعیت همه گیری ویروس کرونا درها و مسیرهای جدیدی را در ابعاد مختلف زندگی گشوده است. فضای آموزشی در تلاش برای متحول کردن گرایش خود به سوی یک مانیفست فناوری محور است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وارد کردن فناوری به سیستم آموزشی، امکان برگزاری کلاسهای مجازی بدون مرز و فراهم کردن دسترسی میلیونها نفر به آموزش کم هزینه در سطح کلاس جهانی که هرگز خواب آن را نمی دیدند را فراهم کرده است. آموزش در سال 2021 متاثر از فناوری خواهد بود که پویایی و یادگیری در سیستم آموزشی در سراسر جهان را به صورت اساسی دچار تغییر و تحول خواهد کرد.

تخته سیاه، کتابها، تکالیف، فرهنگ معلم-کلاس درس تغییر پیدا کرده و جای خود را به کلاسهای آنلاین و شیوه شخصی سازی شده یادگیری می دهند.

ورود نمایشگرهای هوشمند

رایانه ها، تبلتها و تلفنهای هوشمند اکنون بیش از گذشته فراگیر هستند. استفاده از شبیه سازها، مدلها، ماشین حسابهای گرافیکی، انیمیشن، تصاویر سه بعدی و کلیپهای ویدیویی در نمایشگرهای هوشمند، تجربه کلاس درس مجازی زنده کرده و آن را تعاملی تر و هیجان انگیز می سازند. حجم عظیمی از اطلاعات در هر زمینه ای در اینترنت موجود است. دانش آموزان اکنون مجهزتر بوده و به مواد درسی مورد مطالعه با یک حرکت نوک انگشت دسترسی پیدا می کنند. دانش آموز می تواند به راحتی در کلاسهای آنلاین حضور پیدا کرده و کلاس ضبط شده را به راحتی بعدا مشاهده کند.

دیجیتالی شدن آموزش

دانش آموزان گاهی یک ایده کامل از یک موضوع خاص می گیرند تا برداشتشان تقویت شود. این امر می تواند بزودی مایه نگرانی معلمان نیز باشد زیرا آنها باید به طور مداوم سطح معلوماتشان را ارتقا دهند و در جریان موضوعات درسی شان بمانند. معلمان باید همگام بمانند تا توسعه های فناوری که در حوزه آموزش در سراسر جهان روی می دهد را بکار بگیرند. این اقدام هم متمایز خواهد بود و مرزهای بهبود بین سواد دیجیتالی و بی سوادی دیجیتالی را بارز می کند.

یادگیری تجربی

یادگیری بیشتر روی یادگیری تجربی متمرکز خواهد بود. در این سناریو، جهان در دستان دانش آموز قرار دارد و معلم ممکن است دیگر تنها متولی حفظ دانش نماند. پیش از شروع درس دانش آموزان می توانند پرسشهایی را تهیه کرده و پاسخهایی را آماده کنند تا نزد معلم مطرح کرده و درک عمیقتری از موضوع پیدا کند. معلمان باید برای وفق یافتن با فناوری، مدیریت کارآمد کلاس درس، کمک به برنامه ریزی برای کلاس، جریان کار، آماده سازی محتوا برای کلاس و ارزیابیهای اداره کلاس و تکنیکهای ارزیابی آموزش ببینند. طبیعتا متود آموزش اصلاح شده به یادگیری واقعی کمک خواهد کرد و از یادگیری حفظی دروس فاصله می گیرد.

مهارتهای قرن 21

آموزش مدرسه قرن 21 آموختن چگونگی وفق پذیری با دنیای در حال تغییر سریع و مواجه شدن با غیرقابل پیش بینی بودن آن به دانش آموزان است. تفکر خلاق و انتقادی، تصمیم گیری، مهارتهای ارتباطی، همکاری، کار در یک تیم و رفتار مسئولانه جنبه های خاصی هستند که تنها با فراهم کردن فرصتهای مناسب برای کودکان از سوی مدرسه شکل می گیرند. تاکید بیشتر به استراتژیهای توسعه مهارت قرن 21 داده شده است. مدارس آینده گرا به این بخشها توجه بیشتری داشته و عناصر ضروری را در فرآیندهای آموزشی خود جا می دهند.

یادگیری ترکیبی

مفهوم یادگیری ترکیبی تحول یافته و بیش از گذشته جامع گرا شده است. یک استراتژی یادگیری ترکیبی ترجیحی شامل یادگیری توام حضوری و کلاسهای آنلاین است و رویداد آن به طور همزمان باعث می شود تفکر انتقادی برانگیخته شده در ذهن دانش آموز کنجکاو را شعله ور نگه دارد. شرکای یادگیری مجموعه ای از عناصر شامل ارتباطات داخلی و تکنیکهای بازاریابی دیجیتالی، یادگیری مجازی تحت نظر کارشناس، محتوای درخواستی دیجیتالی و اطلاعات پشتیبانی فنی را به شکل مناسبی می چینند.

خوشه های مدرسه

ترویج خوشه های مدرسه در سال 2021 با هدف گسترش حمایت از سایر مدارسی که در پیرامون ساختار آکادمیک قرار دارند، صورت می گیرد. مرکز خوشه با داشتن چهار تا پنج مدرسه در پیرامون خود، برای این مدارس نقش محوری و دسترس پذیر ایفا می کند و باید تاسیسات مناسب برای تبدیل شدن به یک مرکز توسعه و تحول را داشته باشد. یک مرکز خوشه باید نمونه خوبی برای شیوه های مدیریت و آموزش باشد. مدیر یک مرکز خوشه باید یک مدیر قوی و متعهد و دارای این نگرش باشد که می تواند فراتر از نقش خود برای نیازهای همه مدارس و جامعه قرار گرفته در این خوشه عمل کند. مدارس نه چندان مجهزی که فعالیتشان تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته، فاقد زیرساخت اساسی برای برگزاری کلاسهای آنلاین هستند و برای اجتناب از اختلال در امر یادگیری، خوشه های مدرسه می توانند این شکاف را برطرف کنند.

پاسخگویی در آموزش

استاندارد آموزش عمومی به همراه پاسخگویی بالا در میان ذی نفعان بهبود پیدا خواهد کرد. مدارس باید انتظارات را روشن کرده و به معلمان کمک کنند مهارتشان را توسعه دهند تا بتوانند حمایت معنادار در نظر گرفته شده را فراهم کنند. معلمان نه تنها با دانش آموزان خودانگیزشی روبرو می شوند بلکه به دنبال راههای جدیدی برای تعامل با دانش آموزان، کمک به دانش آموزان برای یادگیری موضوعات، دریافت توصیه و پذیرا بودن بازخوردهای انتقادی خواهند بود. والدین باید در آموزش فرزندشان مشارکت کرده و یادگیری در خانه را یک اولویت قرار دهند و از کودکشان برای یافتن راههایی به منظور بهتر کردن کلاسهای آنلاین و مدرسه حمایت کنند.

مدارس فردا

به طور خلاصه هر کودک مستعد و برخوردار از توانایی یادگیری، مسیری به سمت متحول کردن و پذیرش فضای آموزشی کودک محور است. تخته سیاه در سال 2019 جای خود را به کلاس درس آنلاین در سال 2020 داد و در سال 2021 ما شاهد آن خواهیم بود که تعامل رو در رو و کلاسهای آنلاین با رویکرد یادگیری فناوری محور آمیخته خواهند شد.  ترکیبی از ارتباطات مبتنی بر فناوری درخواستی و متخصص محور و روش تدریس، جلسات آموزش و یادگیری تعاملی واقعا جذابی ایجاد خواهند کرد.

https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/explained-...

مترجم: زهرا وثوقی