برنامه درسی پنهان و توسعه استعدادهای نهفته: تمرین

این مقاله درصدد است تا به بررسی عمیق این مسئله بپردازد که چگونه برنامه‌‌های درسی پنهان می‌توانند به عنوان یک شیوه‌ی توسعه مهارت‌ها، ارزش‌ها و رفتارها برای یادگیرندگان استفاده شده و به طور ناخودآگاه و تلقینی موجب گسترش و توسعه‌‌ی توانمندی‌های آنان شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، همانطور که می‌دانیم هدف اولیه و اصلی از آموزش این است که اطمینان حاصل شود که در چارچوب یک پیشرفت و توسعه‌‌ی همه جانبه؛ یک فرد بتواند تمامی مهارت‌های اصلی نهفته در برنامه‌‌ی آموزشی را به طور کامل و متعادل فرا گیرد. باید به این نکته توجه کرد که سیاست گذاری‌‌های آموزشی معاصر و اجرای آن‌ها بر توسعه مهارت‌های ذهنی تمرکز دارد و در این چهارچوب تلاش می‌کند تا از طریق فعالیت‌های دقیق و به دقت تعیین شده به این مهم دست یابد. دانش آموزان در کلاس درس بیشتر از آنچه خودشان فکر می‌کنند یاد می‌گیرند و آنچه که از شاخص‌های فرهنگی در مدارس می‌آموزند سال‌های بیشتری در ذهن و ناخودآگاه آن‌ها باقی می‌ماند. پس بسیار منطقی خواهد بود که این امکان و فرصت به آن‌ها داده شود که در درون یک فضای فرهنگی که همزمان بتواند مهارت‌های نهفته آن‌ها را نیز پرورش دهد؛ تنفس کنند. محیطی که در آن شاخص‌‌های موثر برای پرورش مهارت‌های آن‌ها به درستی پیاده شده باشد. در این مقاله ابعاد مختلفی از زندگی در محیط مدرسه و شاخصه‌های موثری که براساس آن استعدادهای نهفته دانش‌آموزان شکوفا می‌شود مورد بحث قرار گرفته است که مبتنی بر اجرای سیاست‌گذاری‌‌های آموزشی خواهد بود.

متن کامل این مقاله در فایل پیوستی قابل مشاهده می باشد.

نویسنده: وینستون کوآمه

مترجم: دکتر سعید حسن زاده