آموزش و شیوع بیماری کووید 19

 شیوع بیماری کووید 19 تبدیل به یک چالش بزرگ برای نظام‌‌های آموزشی شد. این مقاله که در برگیرنده دیدگاه‌های نویسنده است، راهنمایی‌هایی را برای معلمان، اولیای مدارس و مقامات رسمی و دولتی، در مورد نحوه و چگونگی مواجهه با این بحران ارائه می‌‌کند.

در اینجا سوالی مطرح است و آن اینکه مدارس و نهادهای آموزشی در کوتاه مدت باید چه راهکارهایی را برای مواجهه با بحران آموزشی ناشی از این بیماری اتخاذ کنند و چگونه باید نیازهای آموزشی دانش‌‌آموزان را براساس مقاطع تحصیلی مختلف و موضوعات درسی متفاوت پاسخ دهند. یکی از شاخصه‌های اساسی در پاسخ نهادهای آموزشی به این بحران اطمینان بخشیدن مجدد به دانش آموزان و خانواده‌‌های آن‌ها در مورد تداوم فرایند آموزش است. برای این منظور و همزمان توسعه ظرفیت‌های آموزش از راه دور، مدارس باید از فرایند یادگیری نامتقارن که به بهترین شکل در بسترهای دیجیتال عمل می‌کند، استفاده کنند.در این فرایند علاوه بر مطالب معمول کلاسی، تدریس معلمان باید شامل طیف وسیعی از انتقال داده‌ها و اطلاعات در مورد بیماری کووید 19 نیز باشد. وقتی در حال برنامه‌ریزی برای یک دوره آموزشی هستیم، اولویت قائل شدن به نحوه ارزیابی دانش‌آموزان باید مورد همت و نقطه تمرکز معلمان باشد. سرانجام اینکه در این مقاله شیوه‌های منعطفی برای کاهش خسارت‌های ناشی از شیوع این بیماری و قابلیت‌ها و الزامات یادگیری دانش آموزان پس از پایان این بیماری پیشنهاد می‌شود و همچنین فهرستی از منابع مفید در این زمینه در پایان ارائه می‌‌شود.

متن کامل این مقاله در فایل پیوستی قابل مشاهده می باشد.