سال تحصیلی فارسی آموزان در آتن آغاز شد

تعداد 61 نفر از علاقمندان به فراگیری زبان و ادبیات فارسی که برای سال تحصیلی 97-98 ثبت نام کردند جهت مشخص نمودن ساعات آموزشی و کلاس تدریس در رایزنی فرهنگی سفارت ایران در آتن حضور یافته و سال تحصیلی را آغاز کردند.
در ابتدای مراسم 'علی محمد حلمی' رایزن فرهنگی ایران با اشاره به روابط تاریخی و تعاملات دو هزار ساله ایران و یونان گفت: دو ملت بزرگ ایران و یونان دارای تمدنی کهن و تاریخی پرافتخار هستند که دانشمندان بزرگی را به بشریت تقدیم و سهم بزرگی در تمدن شرق و غرب داشته اند.
حلمی افزود: زبان شیرین فارسی زبان عرفان و فلسفه و ادب و شعر و معنویت است. شعرا و دانشمندان ایرانی مانند حافظ، سعدی، مولانا، خیام ،خاقانی، خواجه عبدالله انصاری، ابن سینا ، فارابی و سهروردی همگی با قدرت تفکر و گستردگی خرد آثاری خلق کردند که سهم بزرگی در تمدن بشری داسته اند و همین گونه دانشمندان یونانی از جمله سقراط ، بقراط و ارسطو که با نظریه های فلسفی و سیاسی – اجتماعی خود سهم بزرگی در تمدن غرب دارند.
رایزن فرهنگی کشورمان افزود: هدف از برگزاری کلاس های آموزش زبان و ادبیات فارسی شناخت بیشتر دو ملت بزرگ ایران و یونان از فرهنگ و هنر و تحکیم روابط دوستانه دو کشور است.
گفتنی است که این تعداد فارسی آموز علاوه بر فارسی آموزانی هستند که از دو سال گذشته برای فراگیری زبان و ادبیات فارسی ثبت نام نموده و در امتحانات پایان ترم قبول شده و به مقاطع بالاتر راه یافته اند.
رایزنی فرهنگی ایران که یکی از وظایف و رسالت های خود را ترویج و آموزش زبان و ادبیات فارسی می داند از سال 95 با استفاده از فضای مجازی و فراهم نمودن دسترسی علاقمندان به ثبت نام اینترنتی و با حمایت و پشتیبانی بنیاد سعدی گام های مهمی درگسترش و رشد آموزش زبان فارسی در یونان برداشته و با استقبال چشمگیری مواجه شده است.
در این دوره های آموزشی شرکت کنندگان در سه زمینه گفتاری ، نوشتاری و شنیداری آموزش می بینند و مدرسان با استفاده از کتب و منابع معرفی شده توسط بنیاد سعدی ، فارسی را تدریس می نمایند.
استفاده از فیلم های کوتاه به زبان فارسی و ایجاد صفحات مجازی برای آشنایی بیشتر با کشور ایران و ارتباط فارسی آموزان رایزنی در فضای مجازی از دیگر حوزه های فعالیت های فارسی آموزان می باشد.