چالش سن مناسب آموزش زبان خارجی بررسی می‌شود

به گزارش پایگاه خبری رب،  نشست «چالش سن مناسب آموزش زبان خارجی: در نظام آموزشی ایران و تجارب جهانی»، ۱۶اردیبهشت۱۳۹۸، با سخنرانی حمیدرضا ایرجی برگزار می‌شود.

در این نشست از مجموعه‌‌نشست‌های گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی دانشگاه تهران، دکتر محمود مهرمحمدی حضور دارد و دکتر رضوان حکیم‌زاده دبیری نشست را بر عهده دارد