گفتگوی هفته

تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مستلزم توجه به تعلیم و تربیت است

حجت الاسلام ذوعلم گفت: تا وقتی که توانمندی های لازم برای کنشگری در عرصه پیشرفت در تعلیم و تربیت ایجاد نشود، الگوی اسلامی پیشرفت هم نمی تواند تحقق یابد.

بازاری‌شدن فلسفه برای کودکان، راه اندیشه‌ورزی را می‌بندد

گزارش پایگاه خبری رب، میزگرد آسیب‌شناسی برنامۀ فلسفه برای کودکان در خبرگزاری مهر،  برگزار شد.

۴۰ سال پیش کامپیوتر می‌خواندم

پدر و پدربزرگش روحانی بودند، بسیاری از علما مرحوم آقاشیخ محمدحسین ذوعلم فشارکی از لحاظ علم، دین و اخلاق می‌شناسند تولد در چنین خانواده‌ای خواسته یا ناخواسته بچه‌ها را به سمت علم و دین سوق می‌دهد مخصوصاً اگر اساتید گرانمایه‌ای چون مرحوم پرورش نیز در ترغیب و تشویق به تحصیل مشوق فرد باشند

کالبدشکافی «پژوهش» در تعلیم و تربیت/ راز مدرسه دوست‌داشتنی و رمز خط کتاب درسی

گفت‌وگوی تفصیلی فارس با رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش کالبدشکافی «پژوهش» در تعلیم و تربیت/ راز مدرسه دوست‌داشتنی و رمز خط کتاب درسی

رئیس مرکز پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: می‌دانید خط کتاب اول ابتدایی نستعلیق است و دانش‌آموزان با خواندن آن مشکل دارند و نمی‌توانند خوب بخوانند و متوجه شوند. بررسی کردیم که اگر تغییر خط صورت گیرد، بچه‌ها بهتر یاد خواهند گرفت.

کالبدشکافی «پژوهش» در تعلیم و تربیت/ راز مدرسه دوست‌داشتنی و رمز خط کتاب درسی

معلمان زن باید در اکثریت باشند

کاستی‌‍‌های نظام آموزش و پرورش در ایران، همواره موضوع بحث و فحص بوده است اما از آغاز دهۀ 1380 به این سو، این بحث سال به سال جدی‌تر شده است. معنای دیگر اهمیت این بحث، کاسته شدن از اتوریته مدرسه در فرهنگ ایرانی و تنزل وجهۀ نظام آموزش و پرورش در جامعۀ ایران است.

جنبه ملی سندتحول بنیادین نادیده گرفته شده است

استاد تعلیم و تربیت اسلامی معتقد است آموزش و پرورش به تنهایی متولی تحول در تربیت نیست واگر امروز صداو سیما کنکور راتبلیغ می کند برای این است که جنبه ملی سندتحول بنیادین نادیده گرفته شده است

آموزش و پرورش باید معطوف به عقل عملی باشد

  ابراهیم فیاض، پژوهشگر حوزه‌های جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی و دانشیار گروه مردم‌شناسی دانشگاه تهران است. وی در یک کلام معتقد است آموزش و پرورش باید حکمت‌محور یعنی در خدمت تقویت عقل عملی دانش‌آموزان باشد. اینکه چطور چنین چیزی ممکن است، شاید با خواندن این مصاحبه تا حدی معلوم شود.

باید ذهن را بسط دهیم و راه بسط ذهنی بازی است

به گزارش مرکر اطلاع رسانی و امور بین الملل دکتر عبدالعظیم کریمی مدیر مطالعات بین المللی تیمز و پرلز در ایران و عضو هیئت علمی پزوهشگاه تعلیم و تربیت درنقد  کتاب خود با عنوان« بازی و فراغت به مثابه ی خلاقیت و معنویت» تاکید کرده اند : زمانی که کودک را به بازی وادار می کنیم یا از بازی به نفع آموزش و تربیت وی بهره می گیریم ، مرگ بازی آغاز می شود .موقعی که کار ما با کودک آغاز می شود کار کودک با خود تعطیل می شود .موقعی که هدایت ، کنترل و نظارت ماشروع می شود خود کنترلی ، خود نظارتی و خود گستری کودک تعطیل می گردد.