راهبردهای مشخص در حوزه تربیت جنسی دانش‌آموزان تدوین می‌شود

رئیس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش گفت: این پژوهشگاه درصدد است راهبردهای مشخصی را علاوه بر تبیین مفهومی، در حوزه تربیت جنسی دانش‌آموزان طراحی و تدوین کند و در نهایت این راهبردها به اجرا درآید.

به گزارش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به نقل از ایرنا، فرهاد کریمی درباره مطالعات آموزش و پرورش در زمینه طرح تربیت جنسی اظهار کرد: پژوهشگاه از سال های گذشته به بحث تربیت جنسی در کتاب های درسی ورود پیدا کرده و پیشنهاداتی را ارائه داده که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و پرداخته شده است.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی درسی براساس سند تحول بنیادین باید براساس ویژگی‌ها، متناسب با مخاطب، جنسیت و خصوصیات فرهنگی و زبانی صورت گیرد.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پروورش گفت: باید بر اساس ویژگی های جنسی مخاطبان آموزش و پرورش محتوای آموزشی تولید کند و از سوی دیگر روش‌های تربیتی طراحی و تدوین شود. همچنین آموزش و پرورش بر مبنای ویژگی های مخاطبان باید طراحی، برنامه ریزی درسی و تدوین محتوا را انجام دهد، اگر ویژگی‌های جنسی دانش آموزان در برنامه‌های درسی لحاظ نشود، تربیت خالی از ابعاد منطقی و مدرن می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است در برخی از بخش‌ها، برنامه‌ها به صورت سلیقه ای اعمال شود یعنی در یک طرح یک اصل کمتر مورد توجه قرار گیرد، بطور مثال دربحث طرح تربیت جنسی، بخشی از نظام آموزشی براساس سلیقه خود بیشتر به محتوای مردانه بپردازد اما مبنای وزارت آموزش و پرورش رعایت تناسب منطقی و علمی ویژگی‌های مخاطبان یعنی دانش آموزان در برنامه ریزی درسی است.

کریمی افزود: برای طرح تربیت جنسی مطالعات بسیاری صورت گرفته و راهکارهایی ارائه شده اما این راهبردها باید به صورت مدون طراحی و ابلاغ شود، همچنین در مراجع مربوطه تصویب شود تا زمینه اجرایی پیدا کند.

لازم به ذکر است، پیش از این مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، از تنظیم پیش نویس طرح تربیت جنسی خبر داده و اعلام کرده بود که این موضوع در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.

وی همچنین اظهار داشته است که این طرح با مشارکت همه دستگاه های مرتبط از جمله آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب و فرهنگی، معاونت امور زنان ریاست جمهوری و برخی دیگر از دستگاه ها تنظیم شده و در پیش نویس طرح تربیت جنسی به فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش جنسی به دانش آموزان پرداخته شده است که به عنوان یک ضرورت و پدیده اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد

ارسال نظر

Image CAPTCHA