توضیحات سرپرست حوزه تربیت و یادگیری ریاضیات در خصوص حذف انتگرال

محمدرضا سیدصالحی سرپرست حوزه تربیت و یادگیری ریاضیات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در خصوص حذف انتگرال از کتب درسی توضیحات مشروحی ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، متن کامل این توضیحات در فایل پیوستی قابل دریافت می باشد.

فایل همراه: 

ارسال نظر

Image CAPTCHA