تبیین برنامه ویژه مدرسه (بوم)

دکتر عظیم محبی

مدیر اجرایی برنامه ویژه مدرسه(بوم)

در شرایط فعلی برنامه های درسی بصورت متمرکز از سوی سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی تدوین ودر مدارس اجرایی می شود .اما براساس راهکار 5-5سند تحول باید تا  20 درصد محتوا با توجه به نیازهای محلی وبومی طراحی وتولید گردد. همجنین  براساس مصوبه 926شورای عالی آموزش وپرورش عنوان برنامه ویژه مدرسه برای کارهای خلاقانه مدارس مصوب شده است. در عین حال در بند 13-2سند برنامه درسی ملی  بیان شده است که علاوه برساعات رسمی  در تمامی پایه ها 50 ساعت به فعالبت های خارج از کلاس ومدرسه  متناسب با اقتضائات برنامه درسی هر حوزه یادگیری و50ساعت متناسب با شرایط واقتضائات محیطی در اختیار استان ها، مناطق و مدارس  قرار می گیرد.  قبل از سال  97 تلاش هایی جهت اجرایی شدن این مصوبات  انجام شد.اما جنبه اجرای پید ا نکرد .تا اینکه. بر اساس طرح پیشنهادی سازمان  پژوهش  از سوی وزیر وقت شیوه نامه ای با عنوان برنامه ویژه مدرسه برای عملیاتی شدن راهکارهای فوق  (به عنوان فاز اول)در تاریخ 27مهر 97به مدارس ابلاغ می شود.

 2-مفاد اصلی شیوه نامه :براساس مفاد شیوه نامه به مدارس اختیار داده شده است تا 60ساعت درسال  با مدیریت زمان آموزش  در دوره دوم ابتدایی و متوسطه اول  متناسب با اقتضائات محلی وبومی برای مدرسه خود برنامه ریزی واجرا کنند.  مدیر مدرسه با  همکاری همکاران مدرسه وبا بهره گیری از ظرفیت اولیا و نهادهای محلی این برنامه ها را تهیه وبا تصویب شورای مدرسه وبا نظارت شورای انجمن اولیا ومربیان اجرا می کند..این شصت ساعت برنامه براساس نیاز سنجی از دانش آموزان، اولیا، همکاران مدرسه، آموزش وپرورش متطقه .نهادهای محلی  و آخرین یافته های علمی و پژوهشی و...در بستر اهداف مصوب شش ساحت تربیت (اعتقادی .اخلاقی .عبادی؛ علمی وفناورانه؛ اجتماعی وسیاسی؛  ‌زیستی وبدنی؛ زیبایی شناختی وهنری؛ اقتصادی وحرفه ای) و آموزش یک  مهارت است.(مهارت های  مفید؛ مهارت معاش حلال و...  ). دراین راستا توانمند سازی دانش آموزان با آموزش مهارت حرفه ای متناسب با شرایط محلی ومهارت های عمومی اشتغال وکارافرینی و..... نکته بسیار مهم در این شیوه نامه چهارچوب تدوین برنامه ریزی درسی است که شامل عنوان منطق برنامه، هدف برنامه، محتوای برنامه..موضوعات پشتیبان در برنامه تجویزی .حجم زمانی برنامه .گروه مخاطبان .فرصت های یادگیری. ‌شرایط اجرا؛ فضا وامکانات .مجری وارایه کننده برنامه .عملکرد موردانتظار از دانش اموزان پس از اجرای برنامه می باشد .

3-تحلیل: .این شیوه نامه برای یک دوره سه ساله ابلاغ شده است .در دوسال گذشته مدارس با هدایت استانها ومناطق  توانسته اند در مسیر این رویداد مهم نظام برنامه ریزی درسی یعنی کاهش تمرکز قرار دهند .با طرح موضوع در مدرسه در حال تمرین مفاد این شیوه نامه هستند .جلسات متعدد آموزشی و توجیهی برای مدیران مدارس و کارشناسان ستاد و استانها و مناطق برگزار شده است .سال کذشته 100 مدرس کشوری از سوی  سازمان پژوهش  تربیت شده اند .کتاب راهنمای عمل تولید شده است و...در عین حال بررسی ها نشان می دهد آموزش ها  کافی نبوده است. .  مدارس حجم برنامه های ارسالی ستاد را مانع اجرای این برنامه در مدارس می دانند. کم کردن  زمان رسمی  دروس برای اجرای برنامه یکی دیگر از ابهامات اجرای این برنامه اعلام شده است در عین  حال عدم  هم کاری  برخی ار واحدها در بهره گیری مدارس از متخصصان  خارج از مدرسه هم از ابهامات اجرای برنامه ذکر شده است و..... .در سال جاری در  راستای سیاست های وزیر محترم این برنامه به عنوان یکی ا ز بسته های تحولی مصوب شده .است .لذا قرار است اقدامات ویژه ای صورت گیرد.

4-اقدامات  اساسی در سال 99 :.شروع این اقدامات با انتخاب جناب دکتر ملکی استاد تمام رشته برنامه ریزی درسی  به عنوان ریاست سازمان پژوهش زمینه هرچه بهتر اجرایی شدن اقدامات را نوید می دهد. .بطوریکه در اولین اقدام از  وزیر محترم درخواست کردند شورای راهبری این برنامه در سطح معاونین وزیر تشکیل گردد . لذا با هدایت ابن شورا شاهد نهادینه شدن این برنامه در مدارس خواهیم بود.

در سال جاری  چندین اقدام اساسی  دنبال خواهد شد از جمله:

1- تشکیل شورای متناظر با  ستاد در استان- با مدیریت مدیر کل ومناطق با مدیریت منطقه 

2- برگزاری آموزش مجازی برای  تمامی مدیران ومعلمان3-آموزش حضوری برای  حدود 30 درصد مدیران ابتدایی ومتوسطه اول

3- ارزیابی مدارس از سوی استان ومناطق (شیوه نامه  مربوطه ابلاغ خواهد شد.)

4- هماهنگی جهت رفع موانع در شورای راهبری

5-ارزیابی هشت مدرسه برتر هر استان از سوی سازمان پژوهش

6- برگزاری  جشنواره تقدیر از مدارس برتر از سوی سازمان پژوهش با نشان شهید سردارسلیمانی

7- جلسه با انجمن ها و موسسات علمی با صلاحیت جهت هدایت تولیدات آنها در جهت نیازهای مدارس متناسب با برنامه ویژه مدرسه

8- هماهنگی جهت بهره گیری از ظرفیت برنامه ویژه مدرسه در برنامه های مربوط به آموزش مهارت در مدارس از سوی بخش های ستادی

10-هماهنگی با سازمان مدارس غیر دولتی جهت هدایت برنامه های فوقق برنامه مدارس غیر دولتی از ظرفیت شیوه نامه برنامه ویژه مدرسه

11-هماهنگی با دفتر انجمن اولیا ومربیان در ستاد  جهت همراهی کامل با این برنامه

12- پیش بینی نحوه اجرای کامل راهکار 5-5 در راهنمای حوزه ه های یازده گانه  تربیت  ویا دگیری درسازمان پژوهش برای اجرای در سال های آینده و....

ارسال نظر

Image CAPTCHA