رئیس سازمان پژوهش، سیاست‌های جمعیتی در کتاب‌های درسی را تبیین کرد

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی روند اجرای سیاست‌های جمعیتی در کتابهای درسی را تبیین کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دکتر حسن ملکی در این خصوص بیان داشت: توجه به مسائل اساسی جامعه یکی از رسالت‌های برنامه درسی است. چگونه می‌توان از مسایل اساسی با خبر شد؟ یکی از راه‌ها تحلیل‌ها و تبیین‌هایی است که از سوی رهبران جامعه طرح می‌شود. علاوه بر این از پژوهش‌های انجام یافته و از مقالات انتقادی که برخی صاحب‌نظران می‌نویسند و انتشار می‌دهند نیز می‌توان به مسئله‌ها دست یافت.

وی افزود: در سال‌های پیشین از سوی مدیران جامعه پیامدهای منفی افزایش جمعیت هشدار داده شد همه جای کشور از جمله برنامه‌های درسی برای حل این معضل اجتماعی دست به کار شوند. اکنون نیز به دلیل حرکت جمعیت به سوی پیری پیامدهای منفی پیری جمعیت تذکر داده می‌شود. برنامه‌های درسی از یک جهت سرباز نرم‌افزاری حاکمیت هستند و باید به اجرای سیاست‌ها توجه جدی کنند.

معاون وزیرو رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تأکید کرد: در حال حاضر در برخی کتاب‌های درسی از جمله مطالعات اجتماعی، زبان فارسی، مطالب نسبتاً مفیدی آموزش داده می‌شود ولی در فرآیند برنامه‌ریزی درسی تحولی بنا داریم به موضوع جمعیت به‌عنوان یک مقوله بین رشته‌ای بنگریم و از جهات گوناگون بررسی کنیم. موضوع جمعیت ماهیتاً به چند رشته و چند برنامه درسی ارتباط پیدا می‌کند. با این رویکرد دانش‌آموزان را با ابعاد مختلف این موضوع آگاه خواهیم ساخت و یک بینش یکپارچه به وجود خواهیم آورد.

ارسال نظر

Image CAPTCHA