«استاندارد تجهیزات، امکانات و فناوری‌های آموزشی تربیت بدنی مدارس»به تصویب رسید

متن ملاک های انتخاب تجهیزات، امکانات و فناوری‌های آموزشی تربیت بدنی مدارس، پس از جلسات کارشناسی و انجام مرحله اعتباربخشی در کمیته معین شورای هماهنگی علمی سازمان به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دکتر حسن مظاهری دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژیوهش در این خصوص اظهارداشت: متن نهایی تدوین شده با هدایت و راهبری دفتر انتشارات و فناوری آموزشی با عنوان «استانداردهای تجهیزات، امکانات و فناوری‌های آموزشی تربیت بدنی مدارس»، پس از ماه‌ها بحث و گفتگو در کارگروه تخصصی مرتبط و طی مرحله اعتباربخشی به تصویب کمیته معین رسید. کمیته معین به نمایندگی از شورای هماهنگی علمی سازمان موظف به بررسی و تایید اینگونه اسناد شده است، که پس از تایید با امضای ریاست محترم سازمان به دفاتر مربوطه ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: در این جلسه کمیته معین علاوه بر اعضای ثابت، به فراخور و ضرورت دستور جلسه از مسئولین و صاحب‌نظران بخش‌های مختلف وزارت متبوع از جمله معاونت سلامت و تربیت بدنی، معاونت پرورشی و فرهنگی و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز دعوت به عمل آمد.

دبیر شورای هماهنگی علمی بیان داشت: در مرحله اعتباربخشی جمعی از مربیان ورزشی و کارشناسان فعال در عرصه تربیت بدنی مدارس و اساتید دانشگاهی این حوزه نیز مشارکت داشتند و با طرح نتایج آن در کارگروه تخصصی، بخش اعظم نکات اصلاحی و تکمیلی مورد تأکید مشارکت کنندگان در متن اعمال شد.

وی سپس به سند پایگاه‌های تغذیه مدارس که آن نیز مراحل بررسی و اعتباربخشی را طی نموده اشاره کرد و اعضای حاضر در جلسه در خصوص دو پیش نویس سند ورزشی و پایگاه‌های تغذیه، دیدگاه‌ها و نظرات خود را اعلام کردند.

در جمع بندی پایانی سند ورزشی به تصویب رسید و مقرر شد برای بازبینی و رفع ابهامات سند پایگاه تغذیه مدارس با تشکیل کارگروهی مورد بازبینی و تکمیل قرار گیرد.

انتهای پیام

ارسال نظر

Image CAPTCHA