برنامه‌‌ی درسی رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش با تأکید بر رویکرد ترکیبی تدوین می‌شود

معاون دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش تأکید کرد که تهیه و تدوین برنامه‌ی درسی این رشته‌ها با نگاه به رویکرد ترکیبی انجام می‌گیرد.

معصومه رضوانفر در گفت‌وگو با روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در خصوص تهیه و تدوین برنامه‌ی درسی ترکیبی رشته‌های فنی‌وحرفه ای ویژه‌ی سال تحصیلی 1401-1400 اظهار داشت: برای نخستین بار استفاده از آموزش‌های الکترونیکی به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا در مدارس تجربه شد که فصل جدیدی از آموزش‌ها را به روی مدارس کشور گشود. اکنون آموزش الکترونیکی در حال تبدیل شدن به یک روش برای تسهیل و غنابخشی یادگیری است و ما نیز وظیفه‌ی تهیه و تدوین برنامه‌های درسی برای تمامی رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای را بر عهده داریم که به حول و قوه‌ی الهی این برنامه‌ها تهیه و برای استفاده هنرآموزان ارسال شده است.

او افزود: پیش از این برنامه‌های درسی برای شرایط حضوری و با روش‌ها و رویکردهای سنتی تهیه می‌شد اما با وقوع این شرایط جدید، اقتضائات جدیدی ملاحظه شد و برای همراه شدن با این شرایط، هنرآموزان، خانواده‌ها و هنرجویان، مجموعه برنامه‌های درسی با رویکرد ترکیبی تهیه شد به نحوی که در هر عنصر از برنامه‌ی درسی سعی شده از نقاط قوت برنامه‌های درسی سنتی و برنامه‌های درسی الکترونیکی بهره‌برداری و تلفیق شود.

رضوانفر ادامه داد: با توجه به تغییر نقش هنرآموزان، هنرجویان و خانواده‌ها در فرایند تربیت و یادگیری، مسئولیت بیشتر والدین به‌عنوان شرکای هنرآموزان، مدیران هنرستان‌ها و سایر شرکای اجتماعی و نحوه و میزان تعامل بین ارکان برنامه‌ی درسی، ضروری است هر چه در توان داریم ارائه کنیم.

وجه تمایز برنامه‌ها نسبت به قبل از شیوع کرونا

معاون دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش درخصوص وجه تمایز برنامه‌ی درسی رشته‌های فنی‌وحرفه ای ویژه‌ 1401-1400 با برنامه‌های درسی نگاشته شده قبل از شیوع ویروس کووید 19 گفت: در تدوین برنامه‌های امسال به مجموعه‌ای ازاستانداردهای مورد نیاز بازارکار به همراه اقتضائات خاص حاکم بر تلفیق آموزش‌های الکترونیکی و سنتی شامل اهداف، محتوا، راهبردها و روش‌های یاددهی ـ یادگیری، زمان، فضا و محیط یادگیری، بسته‌های آموزشی پرداخته شد. مجموعه‌ی تدوین شــده، مجموعه‌ای منسجم از اجزای مختلفی است که اگر با یکدیگر نگریسته و اشاعه و اجرا شود، می‌تواند تاحدی از پیامدها و آسیب‌های آموزش غیرحضوری در نظام آموزش کشور، کم کند.

وی تصریح کرد: این مجموعه از جهتی برنامه‌ی درسی متناسب با اقتضائات و شرایط سال تحصیلی پیش رو بوده و از جهتی می‌توان آن را یاریگر خانواده، مدیران، هنرآموزان و کارشناسان تخصصی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در فرایند یاددهی ـ یادگیری در شرایط کنونی قلمداد نمود و از ظرفیت شرکای اجتماعی نیز در حد امکان استفاده شود.

تهیه‌ی برنامه‌ای با ویژگی‌های خاص

رضوانفر ادامه داد: این دفتر با بهره‌گیری از کارشناسان با تجربه، برنامه‌ی درسی حاضر را با ویژگی‌های خاصی همچون تمرکز بر برنامه‌ی درسی، اهداف و انتظارات و مفاهیم اساسی و کلیدی به جای توجه صِرف به محتوای کتاب درسی، توجه به نقش و جایگاه هنرآموزان به‌عنوان عنصر کانونی و بی بدیل برنامه‌ی درسی، توجه به زمان آموزش براساس بخشنامه‌ی مربوط به آن و دیگر مهم توجه به نقش خانواده‌ها جهت ایجاد حس مسئولیت‌پذیری، نظم و روحیه دادن به هنرجویان در پیش بردن برنامه‌های درسی تهیه کرد.

پیش‌بینی از روند اجرای برنامه‌های درسی در همه‌گیری کرونا

معاون دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه ای و کاردانش در پاسخ به این سؤال که با توجه به گذشت سه ماه از آغاز سال تحصیلی و تداوم شیوع ویروس کووید 19 چه پیش‌بینی‌ای از روند اجرای برنامه‌ی درسی رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای 1401-1400 می‌شود انجام داد؟ بیان کرد: تلاش شده که عناصر برنامه‌ی درسی مذکور را با تمرکز بر یادگیری ترکیبی به‌منظور انعطاف بیشتر تهیه و تدوین کنیم که این امر در نقشه محتوایی دروس و استاندارد عملکرد نگاشته شده برای هریک از پودمان‌ها، خود را بیشتر نشان می‌دهد؛ به این ترتیب که در استاندارد عملکرد مشخص شده که بعد از آموزش، تحقق حداکثری اهداف برنامه‌ی درسی و کاهش فاصله‌ی برنامه‌ی درسی قصد و اجرا شده مورد نظر است.

نگاشت الگوی اشاعه‌ی برنامه‌ی درسی آموزش غیرحضوری

وی تصریح کرد: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بنا به وظیفه‌ی خود در نظارت بر اجرای هرچه بهتر برنامه‌های درسی اقدام به تهیه و نگاشت الگوی اشاعه‌ی برنامه‌ی درسی آموزش غیرحضوری نموده که دستاوردهای این الگو باعث همراه سازی مخاطبان برنامه با این تغییر برنامه و شرایط و اقتضائات مرتبط با آن، فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی در جامعه و متقاعد کردن افراد مرتبط با برنامه‌های درسی، حمایت و پشتیبانی از اجرای هر چه بهتر برنامه‌های درسی خواهد شد.

رضوانفر گفت: این برنامه‌های درسی هم اکنون بر روی سایت اداره‌ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی و سایت دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش قابل بهره‌برداری می‌باشند.

انتهای پیام 

ارسال نظر

Image CAPTCHA