قصد داریم شهر آموزش راه‌اندازی کنیم

ایشان ضمن تأکید بر اجرای سبک رهبری اثربخش در سازمان افزود: می‌خواهیم با رهبری اثربخش آموزش و پرورش با سند تحول و برنامه درسی ملی هم‌جهت شود .

ایشان ادامه داد : آموزش معلم بسیار مهم است و باید در چرخه برنامه‌درسی قرار بگیرد. خوشبختانه الان سازمان به تدریج وارد آموزش معلمان می‌شود. مدیر مدرسه باید در جریان تغییرات برنامه درسی و کتاب‌های درسی قرار بگیرد و بداند که این اتفاقات در حال انجام هستند تا بتواند از معلمان مطالبه کند و بازخورد بگیرد.

ایشان ضمن ابراز گلایه‌مندی اظهار کرد : خانواده‌ها از مدرسه نمره طلب می‌کنند، ولی عشق و محبت طلب نمی‌کنند. البته بخشی از این مسئله هم به کنکور و آزمون‌های کاذب برمی‌گردد. ما باید این تغییرات را ایجاد کنیم تا چرخه نمره در مدرسه به مطالبات محتوایی و ارزشی تغییر پیدا کند.

وی به سیاست‌های راهبردی جدید سازمان درشش پایه اشاره کرد و گفت : ماندگاری و پایداری کتب درسی، انطباق، چند تألیفی و چندرسانه‌ای، مرز گستری و سبک‌سازی، چابکی برنامه درسی از برنامه‌های ماست .

ایشان ضمن اشاره بر اینکه  تا چند سالی کتاب نونگاشت نخواهیم داشت،اضافه کرد ما قصد داریم یک شهر آموزش راه‌اندازی کنیم و از طریق سیستم‌های الکترونیکی ، ویدیو کنفرانس، رادیو از راه‌دور با استادان ارتباط برقرار کنیم .

ارسال نظر

Image CAPTCHA