فضای مه‌آلود ارزشیابی

فضای مه‌‌آلود ارزشیابی

گفتگوی معلمان با دکتر خسرو باقری استاد فلسفه و تعلیم و تربیت

بحث ارزشیابی در دو مقام عام و خاص مورد بررسی است. مقام عام یعنی جریان تربیت انسان که اختصاص به مدرسه ندارد هم در محیط خانه، هم محیط اجتماع و . . . وجود دارد. اما مقام خاص فقطس به مدرسه  و کلاس محدود می‌شود. در ارزشیابی عام به عمل فرد و ساختار عمل و اینکه چه مشخصاتی و چه ابعادی دارد ،پرداخته شده است.

ارسال نظر

Image CAPTCHA