گفتگوی هفته

رئیس سازمان پژوهش، سیاست‌های جمعیتی در کتاب‌های درسی را تبیین کرد

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی روند اجرای سیاست‌های جمعیتی در کتابهای درسی را تبیین کرد.

تدابیر کرونایی گروه مجلات رشد

معاون تولید و انتشارات مجلات رشد دفتر انتشارات و فناوری آموزشی ضمن تشریح تیراژ و شرایط فعالیت تک تک مجلات این گروه پرمخاطب، تدابیرطراحی شده برای ادامه فعالیت این مجلات در شرایط کرونا را بیان کرد.

ورود بیشتر ناشران آموزشی به حوزه کاروفناوری ضروری است

یکی از داوران گروه کاروفناوری هجدهمین جشنواره کتاب رشد معتقد است درس کاروفناوری، مولود نظام جدید آموزشی است و ناشران آموزشی هنوز آن‌طور که باید و شاید به آن ورود نکرده‌اند.

چشم‌انداز تعلیم و تربیت نوین ایران با الهام از رسالت مدرسه دارالفنون

مدرسه دارالفنون سرآغازی بر آموزش و پرورش مدرن در ایران به شمار می‌رود، اکنون بعد از حدود 175 سال از پایه‌گذاری به دست امیرکبیر،  پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار، اداره این یادگار گران سنگ به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی واگذار شد تا به عنوان گنجینه تاریخ تعلیم و تربیت کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

حوزه‌های تربیت و یادگیری؛ خاستگاه اقدامات تحولی سازمان پژوهش

گروه‌های یازده گانه پژوهش و برنامه‌ریزی درسی و حوزه تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در ساختار جدید این سازمان وظیفه مهمی مانند تهیه راهنماهای برنامه درسی، تهیه و تدوین استانداردها جهت تألیف کتاب‌ها را بر عهده دارند؛ رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به فعالیت این گروه‌ها امید زیادی بسته و تلاش می‌کند با برگزاری کارگاه های متعدد آموزشی، مسؤولان و اعضای این گروه‌ها را برای انجام یک کار بزرگ مهیا کند.

مدیریت دانش و بهینه سازی فرایند سازمانی اولویت اقدامات اداره‌کل امور اداری و پشتیبانی

مدیرکل امور اداری و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، اولویت ها و اقدامات این اداره کل را تشریح کرد که اصلاح گلوگاه ها و فرایندهای سازمانی، احصای فرایندهای نیازمند اصلاح، مدیریت دانش و استفاده بهینه از دانش سازمانی، بسترسازی جهت آموزش همه جانبه و استفاده از استانداردهای آموزش نیروی انسانی روز دنیا بخشی از مهمترین این فعالیت ها می باشد.

حضور‌ هنرجویان در هنرستان‌ها با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش اعلام کرد با وجود شرایط کرونایی در کشور، وضعیت برای آموزش‌های مهارتی با رعایت فاصله‌ گذاری فیزیکی و دستورالعمل‌های بهداشتی فراهم شده است.

هیچکس به خوبی معلم نمی‌تواند محتوای الکترونیکی بسازد

مشاور اجرایی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی عقیده دارد در دوره بحران کووید 19 بچه‌ها یاد گرفتند که خودشان محور یادگیری هستند و نیز یاد گرفتند که موبایل تنها وسیله بازی و تلویزیون تنها وسیله سرگرمی نیست بلکه می‌تواند در یادگیری مورد استفاده قرار گیرد.