گفتگوی هفته

تدوین کتب زبان انگلیسی بر اساس استانداردهای بین الملل

علوی مقدم با بیان اینکه با اطمینان می گویم کتاب‌های زبان انگلیسی کنونی هیچ کم و کسری از کتاب‌های بین المللی ندارد، خاطرنشان کرد: کتاب‌های درسی کنونی بر اساس استانداردهای بین المللی نوشته شده و مورد تأیید کارشناسان داخلی و خارجی است.

چرا دانش‌‌آموزان از درس عربی گریزانند؟

کارشناس گروه عربی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه «همواره با خود می‌اندیشیدم که چرا دانش‌آموزان از یادگیری درس عربی گریزان هستند و راه چاره چیست؟»، گفت: در حال حاضر کتاب‌های عربی، «متن محور» و «واژه محور» است. آنچه در پی آمده حاصل گفتگوی عادل اشکبوس با خبرگزاری فارس است:

ماجرای جذاب شدن کتاب مطالعات اجتماعی

رئیس گروه مطالعات اجتماعی و عضو هیأت علمی سازمان پژوهش وبرنامه‌ریزی آموزشی گفت: وقتی موضوعات تاریخی در قالب داستان مطرح می‌شود برای دانش‌آموزان جذابیت بیشتری دارد.

جفا خواهد بود اگر داستان «کوکب خانم» دهه ۴۰ را برای دهه ۹۰ به کار ببریم

مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دفتر تألیف و عضو هیأت علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش فارس اظهار داشت: گروه زبان و ادبیات فارسی در دو پهنه، کار مطالعه، برنامه‌ریزی، سازماندهی و تألیف کتب درسی را انجام می‌دهد؛ یکی قلمرو زبان فارسی و دیگری پهنه ادب فارسی (ادبیات) است.

ماه مهر و بهار دانش با تمامی زیبایی هایش از راه رسید

ماه مهر و بهار دانش با تمامی زیبایی هایش از راه رسید و اکنون لبخندهای دلنشین دانش آموزان، زینت بخش صورت های مهربان آنها است. آنانی که برای فراگیری الفبای زندگی گام در مسیر علم و دانایی گذارده اند تا در سالیان آتی، سرزمین خویش را در مسیر پیشرفت و آبادانی یاری رسانند.

آسیب های اجتماعی در کمین دانش آموزان

عبدالله پور: ‌در نظام‌های آموزش و پرورش توسعه یافته برای دانش‌آموزان آسیب دیده نظام مددکاری فعال است یعنی به محض ثبت‌نام دانش‌آموز در مدرسه و دریافت اطلاعات درخصوص خانواده وی، برنامه آموزشی و تربیتی خاصی برای دانش‌آموزان آسیب دیده اجرا می‌شود و نظام مددکاری در این رابطه در کنار آموزش و پرورش فعالیت می‌کند.

کاهش اضطراب کلاس اولی‌ها برای رفتن به مدرسه

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش‌وپرورش روش‌های آماده سازی کودکان کلاس اولی برای رفتن به مدرسه و کاستن از ترس و اضطراب آنها را تشریح کرد. 

خانواده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

یکی از ویژگی های سند تحول بنیادین، آینده پژوهانه بودن آن است ؛به این خاطر، همه مفروضات سند به نوعی ، به آینده نگاه دارد. خانواده ای که سند تحول از آن سخن می‌گوید،‌ خانواده آینده است و این که خانواده آینده چه ویژگی‌های دارد یا باید داشته باشد.

آنچه در پی می آید مشروح گفتگوی آقای مهندس مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش است.

نواندیشی دینی در عرفان اسلامی

آیا ضرورت نواندیشی دینی از این برمی‌خیزد که انسان نو می‌شود؟ یا انسان با پرسش‌های جدید در زندگی و دین مواجه می‌شود؟ یا مقتضیاتی برای انسان به وجود می‌آید که فرد مجبور به نواندیشی می‌شود؟