گفتگوی هفته

تجمیع اجتماعی، تاریخ و جغرافیا در کتاب مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه

عضو هیأت علمی گروه مطالعات اجتماعی دفتر تألیف کتاب‌های درسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اظهار داشت: بخش تاریخ کتاب‌ مطالعات اجتماعی پایه‌های هفتم، هشتم و نهم از حیث کرونولوژی (زمان‌بندی تاریخی) با کتاب تاریخ پایه‌های اول تا سوم مقطع راهنمایی تغییری نداشته است. یعنی در پایه هفتم دانش‌آموزان به مطالعه و کاوش در دوره باستان می‌پردازند و در پایه هشتم تاریخ صدر اسلام و تحولات تاریخ ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت تیموریان را می‌خوانند.

پژوهش، محور توسعه

قنبر علی خوش آیینه، معاون پژوهش،برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش خراسان شمالی در گفتگو با پانا اظهار کرد: ازآنجا که بشر پی برد باعقل به تنهایی نمیتواند کارها را به نتیجه نهایی برساند، لذا به جستجو پرداخت که عنوان این جستجو در فعالیت های علمی پژوهش نام گرفت و هر اقدامی که مبنی بر پژوهش نباشد در آخر به بن بست میخورد.

تقویت مفاهیم ایثار و شهادت در کتاب های درسی

قائم مقام دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری گفت: تقویت فرهنگ ایثار و شهادت متناسب با مقتضیات دانش‌آموزان و ظرفیت کتاب‌های درسی همواره مورد توجه مسئولان و نظام برنامه‌ریزی درسی و مؤلفان کتاب‌ها بوده است.

تحول در روش تدریس قرآن مدارس

مسعود وکیل کارشناس قرآن و معارف سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس اظهار داشت: مجموعه تألیفات و تولیدات مربوط به آموزش قرآن از سال‌های گذشته جریان داشته است و در سال‌های اخیر با توجه به سند برنامه درسی ملی، همانطور که در تمام کتب درسی اصلاحات و تغییراتی ایجاد شد در آموزش قرآن هم این اتفاق افتاده است.

رویکرد «کاوشگری» در تدوین کتب جدید علوم تجربی

رئیس گروه علوم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: کلاس علوم، کلاسی نیست که بچه‌ها ساکت بنشینند و معلم برایشان حرف بزند بلکه کلاسی است که باید اجازه بدهید بچه‌ها مرتباً پرسش کنند و در این شرایط بچه‌ها کمی هم شلوغ می‌کنند.

تدوین کتب زبان انگلیسی بر اساس استانداردهای بین الملل

علوی مقدم با بیان اینکه با اطمینان می گویم کتاب‌های زبان انگلیسی کنونی هیچ کم و کسری از کتاب‌های بین المللی ندارد، خاطرنشان کرد: کتاب‌های درسی کنونی بر اساس استانداردهای بین المللی نوشته شده و مورد تأیید کارشناسان داخلی و خارجی است.

چرا دانش‌‌آموزان از درس عربی گریزانند؟

کارشناس گروه عربی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه «همواره با خود می‌اندیشیدم که چرا دانش‌آموزان از یادگیری درس عربی گریزان هستند و راه چاره چیست؟»، گفت: در حال حاضر کتاب‌های عربی، «متن محور» و «واژه محور» است. آنچه در پی آمده حاصل گفتگوی عادل اشکبوس با خبرگزاری فارس است:

ماجرای جذاب شدن کتاب مطالعات اجتماعی

رئیس گروه مطالعات اجتماعی و عضو هیأت علمی سازمان پژوهش وبرنامه‌ریزی آموزشی گفت: وقتی موضوعات تاریخی در قالب داستان مطرح می‌شود برای دانش‌آموزان جذابیت بیشتری دارد.

جفا خواهد بود اگر داستان «کوکب خانم» دهه ۴۰ را برای دهه ۹۰ به کار ببریم

مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دفتر تألیف و عضو هیأت علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش فارس اظهار داشت: گروه زبان و ادبیات فارسی در دو پهنه، کار مطالعه، برنامه‌ریزی، سازماندهی و تألیف کتب درسی را انجام می‌دهد؛ یکی قلمرو زبان فارسی و دیگری پهنه ادب فارسی (ادبیات) است.

ماه مهر و بهار دانش با تمامی زیبایی هایش از راه رسید

ماه مهر و بهار دانش با تمامی زیبایی هایش از راه رسید و اکنون لبخندهای دلنشین دانش آموزان، زینت بخش صورت های مهربان آنها است. آنانی که برای فراگیری الفبای زندگی گام در مسیر علم و دانایی گذارده اند تا در سالیان آتی، سرزمین خویش را در مسیر پیشرفت و آبادانی یاری رسانند.