برگزاری کرسی‌های ترویجی

فراخوان شماره 1

برگزاری کرسی‌های ترویجی

به منظور ایجاد فرصت و فراهم ساختن فضایی برای بیان نظریات و نقدها با هدف گسترش فضای عقلانیت و نهادینه‌سازی فرهنگ تضارب آرا و اندیشه‌ها، بسط نشاط علمی و شجاعت نوآوری و توانمندسازی سرمایه انسانی و در پی آن  بسترسازی برای نقد، مناظره علمی و نظریه‌‌پردازی در سطح وزارت آموزش و پرورش، به اطلاع‌ می‌رساند که کمیته دستگاهی برای برگزاری کرسی‌های ترویجی در دو قالب ذیل آمادگی لازم را دارد.

 

 

 

 

 کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی:

این کرسی نشستی است که در آن یک نفر برای دفاع از نظر خویش یا نظر غیر و همچنین نقد نظر دیگری به ارائه دیدگاه علمی خود می‌پردازد که ممکن است این ارائه با نقد حاضرین نیز همراه باشد. این نشست به گونه‌ای نوآورانه، روشمند و علمی با هدف تبیین و معرفی یک بینش، دیدگاه و ایده، ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت و اصلاح و بهبود آن برگزار می‌شود.

**************************************************************

کرسی مناظره علمی:

این کرسی نشستی است که در آن دو نفردر جایگاه رقیب و بر پایه متن مکتوب در مدعای علمی با یکدیگر مبتنی بر اخلاق، منطق علمی و آزادی بیان به مباحثه می‌پردازند. دو طرف این مباحثه‌ رو در رو، به گونه‌ای روشمند، منطقی و نقادانه دیدگاه‌ها و نظرات یکدیگر را درباره مدعای علمی خاص به چالش می‌کشند.

 

 

 

 

 

بدین‌وسیله از همه صاحب‌نظران، مدیران، معلمان، کارشناسان و به ویژه اعضای محترم هیئت علمی دعوت به عمل می‌آید تا در دامنه موضوعات مرتبط با نهاد تعلیم و تربیت، از جمله اقدام پژوهی‌ها و تجربیات موفق در راستای تحقق اسناد تحولی، نسبت به پیشنهاد موضوع مورد نظر خویش اقدام فرمایند. پیشنهادها پس از بررسی در کمیته دستگاهی به شرط تصویب و پذیرش و پس از قرار گرفتن در جدول زمانبندی، در زمان مقرر توسط پیشنهاد دهنده قابل ارائه خواهد بود.  

فایل pdf نمون‌برگ مرتبط با این فراخوان را از اینجا دریافت نمایید.

فایل Word نمون‌برگ را از اینجا دریافت نمایید.

توجه: در صورتی که از نمون‌برگ نسخه چاپی تهیه و تکمیل می‌نمایید، آن را به دفتر پژوهشکده مطالعات برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی(پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش) به آدرس: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، کوچه شهید دهقانی‌نیا(کوچه خسرو)،  پلاک 6، طبقه چهارم تحویل فرمایید.

 در غیر اینصورت فایل نمون‌برگ تکمیل شده را به آدرس پست الکترونیک korsieducation@roshdmail.ir  ارسال نمایید.