شماره جدید ماهنامه رشد مدرسه فردا منتشر شد

شماره جدید ماهنامه رشد مدرسه فردا (شماره 7 و پی‌درپی 93، فروردین 1395) با فهرست عناوین زیر منتشر شد:

یادداشت سردبیر
جهانی بنشسته در گوشه‌ای/ محمد عطاران
گزارش
تولد سبز/ زینب گلزاری
علمی
علوم شهروندی در قرن بیست‌ویکم/ محمدامین اسپروز
یادداشت
شمشیر دولبه / محمدکرام‌الدینی
تجربه
ربط دادن چیزهای نامربوط/ دکتر مهدی چوبینه
با سواد شویم؛ سوادی از جنس سواد زیست‌محیطی/ فریبا موسوی‌زاده
طنز
گرمایش زمین زیر سر مدارس است!/ رویا صدر
تجربه
از همه جا بودن، هیچ جا نبودن!/ محمد حسین معینی
آسمان سقفی برای کلاس.../ سیمین بینا
آموزش محیط زیست از طریق برپایی نمایشگاه/ سارا صالحی
گفت‌وگو
آگاهی جهانی/ مریم فرحمند
علمی
ظرفیت‌های فاوا با توجه به کودکان با نیازهای ویژه/ اشرف کریمی
معرفی نرم‌افزار
طراحی آزمون‌های کلاسی با استفاده از نرم‌افزار Schoolhouse Test/ رضا کاوسی
معرفی سایت
معرفی یک شبکه جهانی برای محیط زیست/ سارا صدر

هفتمین شماره ماهنامه رشد مدرسه فردا در 32 صفحه و به قیمت 8 هزار ریال چاپ شده است.

مرجع نشر: 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
شماره: 
93
سال: 
1395