بیست و ششمین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی «پژوهش و خانواده» منتشر شد

چاپ بیست و ششمین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی :

" خانواده و پژوهش "

اولین شماره از سال دوازدهم (شماره مسلسل 26 ) نشریه علمی - پژوهشی " خانواده و پژوهش " ویژه بهار95 به چاپ رسیده است.
علاقمندان به حوزه جامعه شناسی،روانشناسی وعلوم تربیتی می توانند مقالات مندرج در این شماره را با دریافت فایل ضمیمه مشاهده فرمایند.

 دانلود فایل : Family_26.pdf ( 2769KB )

مرجع نشر: 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
شماره: 
26
سال: 
1395