هشتمین شماره ماهنامه رشد برهان ریاضی متوسطه دوم منتشر شد

حرف اول/ بیشتر آن‌ها از دیدن من در کلاس تعجب می‌کردند!/ سردبیر
آموزشی/ میراث قضیه فیثاغورس/ حسن طبیعی
حل معادله در Mathstudio/ قاسم حسین‌قنبری
آموزش ترجمه متون ریاضی/ حمیدرضا امیری
ریاضیات در چند دقیقه/ غلامرضا یاسی‌پور
بدفهمی در احتمال هم‌شانس و غیر هم‌شانس!/ فریده کمالی محمدزاده- سیمین افروزان
مثلث محیط بر دایره واحد!/ حسین کریمی
پای تخته/ دکتر محرم‌نژاد ایردموسی
بسط sin(x±y) به کمک قضیه وتر شکسته/ مراد کریمی
مغالطه‌های ریاضی/ احسان یارمحمدی
اثبات یک رابطه مثلثاتی/ مصطفی مرادی
ریاضیات در سینمای جهان/ حقیقت گمشده/ احسان یارمحمدی
ایستگاه اندیشه و ادب ریاضی/ ایستگاه اول: سن و سال را حدس بزن!/ هوشنگ شرقی
ایستگاه دوم: معما
ایستگاه سوم: لطیفه‌های ریاضی
مسائل برای حل/ امتحانات پایانی در آوردگاه برهان
پرسش‌های پیکارجو!
پاسخ‌ها/ حل مسائل امتحانات پایانی
پاسخ معماهای ایستگاه اندیشه و ادب ریاضی
پاسخ پرسش‌های پیکارجو!

شماره جدید رشد برهان ریاضی متوسطه دوم در 48 صفحه، به قیمت ده ‌هزار ریال چاپ شده است.

مرجع نشر: 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
شماره: 
8