هشتمین شماره ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی منتشر شد

هشتمین شماره ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی (شماره پی‌درپی 256، اردیبهشت 1395) در 48 صفحه، به قیمت ده‌ هزار ریال منتشر شد. فهرست عناوین این شماره رشد تکنولوژی آموزشی در زیر دیده می‌شود:
یادداشت سردبیر
ـ به مناسبت روز گرامی معلم/ عادل یغما
علم و هنر تدریس (پداگوژی)
ـ عملکرد معلم در نظام‌های یاددهی – یادگیری/ علی‌پور علیرضا توتکله
ـ شخصیت آموزشی خود را به هنگام تدریس انتخاب کنید/ دکتر سید حسن جمالی نیک
ـ از پداگوژی تا رهبری آموزشی/ دکتر محمدرضا کرمی‌پور
ـ انواع تکلیف درسی و ویژگی‌های تمرین و مشق شب/ دکتر احمد به‌پژوه
فناوری آموزشی، یادگیری، اطلاعات و ارتباطات
ـ گزارش مجمع رسانه‌های جدید/ سینا احمدی، مریم بابایی
ـ تدریس مشارکتی زمینه‌ای برای یادگیری بهتر/ دکتر غلامرضا یادگارزاده
ـ تحول ابزارهای تکنولوژی آموزشی به روایت تصویر/ بهاره وفایی
ـ یادگیری در اجتماعات برخط/ دکتر محمود تلخابی، علی‌اصغر کوچکسرایی
ـ تدوین طرح درس/ دکتر عطیه‌سادات صابری
برنامه‌ریزی درسی و تربیتی
ـ فضاسازی بروز خلاقیت - برنامه‌ریزی و مدیریت/ فرخ‌لقا رئیس‌دانا
ـ برنامه درسی و فاوا – الزامات آموزشی/ میمنت عابدینی‌بلترک – سمیه یونسی
پژوهش و ارزشیابی
ـ میزگرد – تدریس‌پژوهی در نگاه دکتر ابوالفضل بختیاری نویسنده کتاب درس‌پژوهی/ احمد شریفان
مدیریت کلاس درس و رهبری آموزشی
ـ راهبردهای طرح پرسش‌های هدفمند/ رضا یادگارزاده
معرفی کتاب، رسانه، سایت
ـ معرفی کتاب/ طیبه الدوسی
گام‌های امیدبخش
ـ مرغی که آب می‌خورد/ فاطمه شهزادی
ـ فواره/ رامین مرادی، فریده نصیری
ـ تابلوی جدول ارزش مکانی بسازیم/ سنا احمدی
ـ چاشنی و سرگرمی‌های علمی و آموزشی
ـ چه کسی برتر است؟/ سعیده اصغری
ـ هوش‌آزمایی/ مجید عمیق
ما و خوانندگان
ـ پاسخ تصویر و تفسیر آبان و دی 1394، دوره 31 / شهلا نوری‌زاد – فرزانه الهیار - ....
ـ مقاله‌ها و نامه‌های رسیده/ پاسخ هوش‌آزمایی

مرجع نشر: 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
شماره: 
8