اعتبارسنجی ارزشیابی منابع درسی (بسته آموزشی) نونگاشت

1

عنوان خدمت

اعتبارسنجی ارزشیابی منابع درسی (بسته آموزشی) نونگاشت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

2

شناسنامه خدمت

18081263000

3

نام سامانه و آدرس

etebarsanji.org

4

نوع خدمت (  G2G یا G2C)

G2G ,G2C

5

شرح خدمت

اخذ مشارکت حداکثری معلمان و دانش‌آموزان متخصصان در ارزیابی، ارزشیابی و اعتبارسنجی و همچنین تولید مشارکتی بسته یادگیری (کتاب، مجلات و محتوا و ...)

6

مدارک لازم برای انجام خدمت

ثبت‌نام، تأیید و ایجاد و دسترسی

7

قوانین و مقررات بالادستی

رعایت اصول و استانداردهای تولید محتوا مبنی بر برنامه درسی ملی و سند تحول

8

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

مقتضی به برنامه و طراحی بسته‌ (کتاب و ...) و ارزشیابی تکوینی و شرایط برگزاری نشست‌های علمی و مصاحبه ............

9

هزینه ارایه خدمت به خدمت گیرندگان

رایگان در حال حاضر

10

تماس با ما

88838175

11

راهنما

بر خط به سه شیوه در سامانه

12

مراحل گردش کار

کاملاً بر خط و مبنی ثبت‌نام و تأیید و ایجاد دسترسی متناسب با نقش افراد

13

سؤالات متداول

استفاده از ظرفیت‌ اتوماسیون و کارتابل داخل سامانه و سرویس گروه اجتماعی مبتنی بر سامانه و پیام داخلی در سامانه