جشنواره بین‌المللی فیلم رشد

1

عنوان خدمت

گروه فناوری آموزشی (تکنولوژی آموزشی)

2

شناسنامه خدمت

ـــــــــــــ

3

نام سامانه و آدرس

جشنواره بین‌المللی فیلم رشد

http://festival.roshd.ir

4

نوع خدمت

برگزاری جشنواره در تهران و استان‌های کل کشور

5

شرح خدمت

بررسی فیلم‌های رسیده به دفتر جشنواره از نظر محتوایی و ساختار در صورت صلاحدید نمایش فیلم‌ها برای دانش‌آموزان و مربیان در سطح کشور  

6

مدارک لازم برای انجام خدمت

فرم درخواستی تکمیل شده از طرف سازنده فیلم و یک نسخه اولیه جهت بازبینی فیلم توسط هیئت انتخاب و درصورت پذیرفته شدن نسخه اصلی فیلم همراه زیرنویش انگلیسی و ...

7

قوانین و مقررات بالادستی

معلم‌ها ارائه شده بایستی با توجه به قوانین و مقررات مصوب شورای سیاستگذاری جشنواره همسو با اهداف در راستای آموزش و پرورش باشد.

8

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

به‌صورت متداوم کل سال تا اینکه به دوره بعدی برگزاری برسیم.

9

هزینه ارایه خدمت به خدمت گیرندگان

با توجه به بودجه مصوب و کمک هزینه‌ها از طریق گرفتن اسپانسرها

10

تماس با ما

تلفن- ایمیل و در یک زمان مشخص تقریباً دوره سه ماهه مراجعه مستقیم ارباب رجوع

11

راهنما

درخواست از طریق ثبت‌نام فیلم در سایت و ارائه فیلم از طریق پست یا مراجعه مستقیم

12

مراحل گردش کار

ثبت‌نام- ارسال فیلم- بررسی فیلم‌ها توسط اعضای کمیته انتخاب- درصورت پذیرفته شدن درخواست نسخه اصلی و بررسی توسط داوران و آماده‌سازی فیلم‌ها جهت نمایش در سالن‌ها و ...

13

سؤالات متداول

ثبت مشخصات کامل فیلم و سازنده در سایت- گرفتن کدرهگیری- پس از دریافت فیلم توسط دبیرخانه جشنواره- دادن کد جدید به فیلم که تا آخرین مرحله فیلم با آن که شناسایی می‌شود دریافت عکس از فیلم و کارگردان به‌صورت دیجیتال (روی CD یا DVD)  جهت چاپ در کاتالوگ جشنواره، درصورت پذیرفته شدن فیلم درخواست نسخه زیرنویس انگلیسی جهت داوری- دادن جوایز که به‌صورت نقدی+ تندیس یا لوح افتخار و طبق درخواست استان‌ها با توجه به تاریخ درخواستی به‌صورت ادواری برگزار می‌شود.