آزمون‌های بین‌المللی (ICDL) و صدور مدرک

1

عنوان خدمت

آزمون‌های بین‌المللی (ICDL) و صدور مدرک

2

شناسه خدمت

ـــــــــــــ

3

نام سامانه و آدرس

www.iranicdl.ir

4

نوع خدمت

خدمت دستگاه‌های دولتی به مردم G2C

5

شرح خدمت

افراد جامعه می‌توانند با شرکت در آزمون‌های بنیاد ICDL  مدارک بین‌المللی و معتبر مهارت‌های کامپیوتری را دریافت کنند.

6

مدارک لازم برای انجام خدمت

ثبت‌نام در سامانه، توسط آموزشگاه‌های تحت پوشش

7

قوانین و مقررات بالادستی

سازمان پژوهش، شورای، ...

8

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

یک روزه

9

هزینه ارایه خدمت به خدمت گیرندگان

متوسط 15 هزار تومان

10

تماس با ما

www.iranicdl.ir/ICDL/cont.aspx

11

راهنما

www.iranicdl.ir/ICDL/Help/Regcont.aspx

12

مراحل گردش کار

www.iranicdl.ir/ICDL/content/ShowDetils/Content.aspx?ID=762

13

سؤالات متداول

www.icdl-iran.ir/q/default.html