ثبت و فروش کتاب درسی

1

عنوان خدمت

ثبت و فروش کتاب درسی

2

شناسه خدمت

18081263102

3

نام سامانه و آدرس

https://www.irtextbook.ir

4

نوع خدمت (  G2G یا G2C)

G2C

5

شرح خدمت

ثبت نام و توزیع کتب درسی

6

مدارک لازم برای انجام خدمت

ثبت نام در سامانه سناد

7

قوانین و مقررات بالادستی

-

8

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

-

9

هزینه ارایه خدمت به خدمت گیرندگان

-

10

تماس با ما

در سامانه وجود دارد

11

راهنما

در سامانه وجود دارد

12

مراحل گردش کار

 

13

سؤالات متداول

در سامانه قرار داده شده است

 

نظرسنجی سامانه شکایات پیگیری شکایت فرم پیشنهاد اصلاح فرآیند پیگیری اصلاح فرآیند