خدمات شبکه ملی مدارس ایران(رشد)

1

عنوان خدمت

خدمات شبکه ملی مدارس ایران(رشد)

2

شناسه خدمت

18081263000

3

نام سامانه و آدرس

https://www.roshd.ir

4

نوع خدمت (  G2G یا G2C)

خدمت به شهروندان (G2C)

5

شرح خدمت

شبکه رشد، هم سو با هدف‌های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق هدف‌های ارزشی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش در جهت تقویت، تکمیل و توسعه برنامه‌ درسی ملی حرکت خواهد کرد و به اطلاع رسانی تولید مواد و رسانه های آموزشی می پردازد.

6

مدارک لازم برای انجام خدمت

دسترسی آزاد 

7

قوانین و مقررات بالادستی

قانون برنامه پنج‌ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران (ماده 19 : بند1 و 14)

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (بند 7-بند 13)

مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران 

8

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

به صورت سالیانه با هر دوره تحصیلی / سایت به صورت 24 ساعته در دسترس و آماده ارایه خدمات می‌باشد و تیم‌های اداری و پشتیبانی ساعت همه روزه مطابق ساعات رسمی اداری کشور آماده ارایه خدمات می‌باشند.

9

هزینه ارایه خدمت به خدمت گیرندگان

به صورت رایگان می‌باشد.

10

تماس با ما

(دارد) شامل مواردی همچون: امکان ارسال پیام نوشتاری، مشاهده آدرس و تلفن‌های مرتبط با تیم پشتیبانی سایت می باشد.

11

راهنما

( دارد) شامل فیلم‌های کوتاه درباره نحوه استفاده کاربران از هر بخش می‌باشد.

12

مراحل گردش کار

مراجعه کاربر به سایت- ثبت نام و ایجاد حساب کاربری- توانایی استفاده از تمام خدمات سایت با حساب کاربری – ذخیره اطلاعات پایه کاربران – تکرار چرخه

13

سؤالات متداول

( دارد) شامل یک بخش مجزا در سایت می‌باشد که رایج‌ترین و پرتکرار سوالات کاربران پاسخ داده شده است.

 

نظرسنجی سامانه شکایات پیگیری شکایت فرم پیشنهاد اصلاح فرآیند پیگیری اصلاح فرآیند