چند رسانه ای

راهنمای استفاده از رمزینه سریع پاسخ در کتاب های درسی
بازديد: 70 مرتبه
حجم: 45.89 MB
 امسال کتاب‌های درسی کامل تدریس می شود
بازديد: 5 مرتبه
حجم: 150.03 KB
مجهز شدن کتاب های درسی به بارکدهای هوشمند
بازديد: 60 مرتبه
حجم: 917.81 KB
دریافت 593 اثر در اولین جشنواره‌ی تصویرگری جلد کتاب‌های درسی
بازديد: 102 مرتبه
حجم: 56.56 KB
راهنمای استفاده از رمزینه سریع پاسخ در کتاب های درسی
بازديد: 70 مرتبه
حجم: 150.39 KB
آغاز توزیع کتاب های درسی
بازديد: 33 مرتبه
حجم: 27.57 MB
مجهز شدن کتاب های درسی به بارکدهای هوشمند
بازديد: 60 مرتبه
حجم: 11.16 KB
اجرای آزمایشی کتاب‌های زبان آلمانی و فرانسه
بازديد: 84 مرتبه
حجم: 1.2 MB
اجرای آزمایشی زبان آلمانی و فرانسوی
بازديد: 3 مرتبه
حجم: 1.2 MB
آغاز توزیع کتاب های درسی
بازديد: 33 مرتبه
حجم: 102.53 KB
وبگاه «سامان کتاب» محلی برای معرفی کتاب‌های مناسب آموزشی و تربیتی
بازديد: 117 مرتبه
حجم: 26.55 MB
اجرای آزمایشی کتاب‌های زبان آلمانی و فرانسه
بازديد: 84 مرتبه
حجم: 76.33 KB
اجرای آزمایشی زبان آلمانی و فرانسوی
بازديد: 3 مرتبه
حجم: 119.17 KB
استفاده از رمزینه‌های هوشمند در کتاب‌های درسی
بازديد: 20 مرتبه
حجم: 8.62 MB
وبگاه «سامان کتاب» محلی برای معرفی کتاب‌های مناسب آموزشی و تربیتی
بازديد: 117 مرتبه
حجم: 802.27 KB
تدوین الگو برنامه درسی متناسب با شرایط کرونا برای مهر امسال
بازديد: 25 مرتبه
حجم: 2.19 MB
 امسال کتاب‌های درسی کامل تدریس می شود
بازديد: 5 مرتبه
حجم: 1 MB
استفاده از رمزینه‌های هوشمند در کتاب‌های درسی
بازديد: 20 مرتبه
حجم: 20.58 KB
دریافت 593 اثر در اولین جشنواره‌ی تصویرگری جلد کتاب‌های درسی
بازديد: 102 مرتبه
حجم: 1.26 MB
تدوین الگو برنامه درسی متناسب با شرایط کرونا برای مهر امسال
بازديد: 25 مرتبه
حجم: 37.97 KB