چند رسانه ای

تیزر هفدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد
حضور دکتر ذوعلم در برنامه پرسشگر با موضوع «چالش های آموزش زبان فارسی»
توزیع رایگان کتاب‌های درسی در سیستان و بلوچستان
جشنواره بین المللی فیلم آموزشی رشد در قاب رسانه
سخنان دکتر ذوعلم در برنامه تلویزیونی پرسشگر
تیزر 49 جشنواره بین المللی فیلم‌های آموزشی رشد
چالش آموزش زبان های خارجی- برنامه تلویزیونی پرسشگر
هیچ کمبود کاغذی نداریم