حضور مشاور جوان رییس سازمان در نشست بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی-شبکه دوم سیما-2-12-98

حضور رضا ممشلو مشاور جوان معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در برنامه تلویزیونی - شبکه دوم سیما- 2-12-1398

ارسال نظر

Image CAPTCHA