تدوین الگو برنامه درسی متناسب با شرایط کرونا برای مهر امسال

دکتر حسن ملکی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تدوین الگو برنامه درسی متناسب با شرایط کرونا برای مهر امسال خبر داد.

ارسال نظر

Image CAPTCHA