اجرای آزمایشی کتاب‌های زبان آلمانی و فرانسه

دکتر حسن ملکی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از تالیف کتاب های زبان آلمانی و فرانسه و اجرای محدود و آزمایشی آن در پایه هفتم خبر داد و گفت: این دو، جزو دروس انتخابی هستند و در سراسر کشور توزیع نخواهند شد. باید دانش‌آموزان را به تدریج از وابستگی‌شان به زبان انگلیسی رها کنیم.

مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت پرداختن به آموزش زبان های خارجی دیگر در مدارس و کاهش وابستگی به یک زبان خارجی تأکید کرده اند.

ارسال نظر

Image CAPTCHA