مجهز شدن کتاب های درسی به بارکدهای هوشمند

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: کتاب های درسی امسال در همه مقاطع تحصیلی مجهز به رمزینه های هوشمند (بارکد های هوشمند) هستند و هیچ کتاب درسی جدیدی امسال نداریم.

ارسال نظر

Image CAPTCHA