مصاحبه دهقان فداکار در خصوص آتش زدن لباس و متوقف کردن قطار

ریزش کوه روی ریل قطار می توانست حادثه ای تلخ را برای هموطنانمان رقم برند اما آقای ازبرعلی حاجوی (دهقان فداکار) با آتش زدن لباسش( کُت) در هوایی بسیار سرد و اطلاع رسانی به راننده قطار توانست جلوی این حادثه را بگیرد.

ارسال نظر

Image CAPTCHA