چند رسانه ای

چالش آموزش زبان های خارجی- برنامه تلویزیونی پرسشگر
هیچ کمبود کاغذی نداریم
بخشی از دستاوردهای آموزش‌وپرورش در 40 سال پس از انقلاب
توزیع رایگان کتاب‌های درسی در سیستان و بلوچستان
حرم امام رضا
سخنان دکتر ذوعلم در برنامه تلویزیونی پرسشگر
روش آموزش در قرآن
 نشست عمومی کارکنان سازمان در سال 97