امور بین الملل

ساختار آموزشی کشور لیبی

نظام تحصیلی جمهوری عربی لیبی که از مقاطع آموزشی ذیل متشکل گردیده است:

 مقطع آموزش پیش‌دبستانی که مدت زمان2سال - مقطع آموزش پایه که به مدت 9 سال-مقطع آموزش متوسطه: این مقطع مدت زمان 4-3 سال بطول انجامیده و از دوره های آموزشی متوسطة عمومی، دورة متوسطة تخصصی و دورة متوسطة فنی و حرفه‌ای متشکل می گردد. لازم به یادآوری است که‌ این مقطع تحصیلی مختص دانش‌آموزان رده های سنی 19-16 سال می‌باشد.- مقطع آموزش عالی : این مقطع از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز فنی و حرفه‌ای تخصصی متشکل می گردد.

تأسیس کرسی ترویج علم یونسکو

با موافقت پیتر ولز، رئیس بخش آموزش عالی یونسکو و مسئول برنامه کرسی‌های این سازمان، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان نهاد میزبان کرسی یونسکو در زمینه ترویج علم انتخاب شد.

همایش ملی آموزش چندفرهنگی با تاکید بر دانش‌آموزان پناهنده برگزار می‌شود

در نشست مشترک مسئولان مرکز امور بین الملل و معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش توافق شد که همایش ملی آموزش چند فرهنگی با تاکید بر دانش آموزان پناهنده برگزار شود.

تفاوت‌های تقویم آموزشی در دانشگاه‌های جهان

تقویم تحصیلی در کشورهای مختلف بسته به نوع دانشگاه یا کالج متفاوت است؛ تقسیم سال تحصیلی به دو ترم، سه ثلث یا چهار نیم‌ترم از جمله این تفاوت‌ها در نقاط مختلف دنیاست.

فارسی در هند همچنان زنده است

 فارسی در سرزمین هند چنان ریشه های عمیق و کهنی دارد که حتی امروز نزدیک یک قرن و نیم پس از آن که جایگاه خود به عنوان دیوانی این کشور را از دست داد از اهمیت آکادمیک و ادبی آن کاسته نشده است.

نظام آموزشی مصر

دولت مصر درجهت بهبود و پیشرفت آموزش پایه به جد تمام می‌کوشد و معتقد است آموزش پایه، شالوده تمامی پیشرفتهاست. جهان امروز مشخصه بازرس پیشرفت سریع و گسترده تکنولوژی است که در کشورهای رو به توسعه همچون مصر باید در پرتو بهبود نظام آموزش و ارتقاء سطح کمی و کیفی آن، نمود برجسته تری یابد.

نظام آموزشی پرتغال

قانون جامع نظام آموزشی کشور پرتغال در 14 اکتبر سال 1986 چارچوب کلی سازماندهی دوباره نظام آموزشی این کشور را بنا نهاد. این نظام آموزشی مجموعه‌ای از تسهیلات را در برمی‌گرفت که ضامن برخورداری از حق فرصت‌های برابر آموزشی و دستیابی به مدرسه و موفقیت در آن است.