امور بین الملل

ساختار آموزشی درعربستان سعودی

پیش از سال 1935 م در عربستان سعودی مدرسه به معنای امروزی آن وجود نداشت و تنها مدارس دینی و یا مساجد تعلیم علوم دینی و خواندن و نوشتن می پرداختند. دراین سال اولین مدرسة ابتدایی در زمان سلطنت ملک عبدالعزیز تأسیس شد. درسال 1953م به فرمان ملک سعود پادشاه وقت عربستان, اداره کل فرهنگ که عهده دار امور تعلیم و تربیت بود به وزارت فرهنگ تبدیل شد.پس ازتشکیل وزارت فرهنگ, دولت اقدام به توسعه تعلیمات همگانی, ابتدائی و تعلیم نسل جوان عربستان نموده است. درعربستان آموزش و تحصیل رایگان بوده ولی به صورت اجباری نمی باشد.

ساختار آموزشی کشور تاجیکستان

کشور تاجیکستان،یک کشور اسلامی است. زبان آنها تلفیقی از فارسی و روسی است و زبان نوشتن آنها سیریلیک است که شبیه فینگیلیش خودمان است یعنی گفتار را با الفبای روسی به نوشتار تبدیل می کنند.

ساختار جدید آموزشی در کشور مالزی

از آنجائیکه آموزش، در زمرة  اولویت‌های اساسی دولت مالزی می‌باشد از این رو سالانه مبالغ کلانی از بودجه ملی به اهداف آموزشی این کشور اختصاص می‌یابد.تحصیل در مقاطع ابتدائی و متوسطه برای کلیه دانش‌آموزان رده های سنتی 7 تا 17 سال رایگان می باشد. سن ورود به سال اول ابتدائی  7 سالگی است . سن فارغ التحصیلی دانشگاهی نیز، 22 سالگی است . بالغ بر 97%‌ کودکان رده سنی 7 سال مالزیایی در سیستم آموزشی دولتی، مشغول به تحصیل می‌باشند .نرخ افراد باسوادکشور مالزی بالغ بر ،‌ 93% می‌باشد که از جمله بالاترین ارقام افراد با سواد دنیا، به شمار می آید. در آینده‌ای نه چندان دور دولت مالزی به اجباری سازی  آموزش ابتدائی  برای کودکان مالزیایی مبادرت خواهد کرد .

ساختار نظام آموزشی سنگاپور

سیاست‌های آموزشی سنگاپور، متمرکز بر رشد منابع انسانی است و سعی می‌شود تا دانش‌آموزان را با نیازهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور آشنا ساخته و با آموزش مهارتهای ویژه، نیروهای کاری لازم جهت رفع این نیازها را تعلیم دهند. نظام آموزش و پرورش سنگاپور بیشتر بر آموزش اخلاق وتربیت بدنی، پرورش افکار خلاق، منتقد و مستقل استوار است. همچنین سیاست‌های آموزشی سنگاپور ایجاب می‌کند که هر دانش‌آموزی زبان انگلیسی و زبان مادری خویش را یاد بگیرد. این عمل موجب می‌شود که دانش‌آموزان تبحر کافی را در زبان انگلیسی که زبان تجارت، علم و فناوری است داشته باشند.

ساختار آموزشی در هند

آموزش ابتدایی در کشور هند از شش سالگی آغاز شده و به مدت هشت سال ادامه می یابد. به عبارت دیگر این دوره از آموزش کودکان رده های سنی 6 تا 14 سال را تحت پوشش قرار داده و از کلاس اول آغاز شده تا پایه هشتم ادامه می یابد. مدت زمان تدریس در دوره ی ابتدایی در ایران 24 ساعت درتمام پایه هاست، ولی درهند براساس پایه ها مدت زمان تدریس متفاوت است.

روز معلم در آلبانی

برگزاری جشن روز معلم در کشور آلبانی تا بدان جا از جایگاه بالایی برخوردار است که فعالیتهای آموزشی مدارس کشور تحت عنوان یک روزغیر رسمی تعطیل است و دانش آموزان با حضور در مدارس این روز را جشن گرفته و از معلمان خود تقدیر می کنند.

ساختار آموزشی ایتالیا

گاهی اوقات این امکان وجود دارد که بخش هایی با کودکان غیرهمسن درحوزه های کوچک ، تشکیل یابد.هربخش نباید بیش از25دانش آموزداشته باشد به استثنای بخش هائیکه دانش آموزان عقب ماندة ذهنی دارند. به علت استقلال،کلیه مراکز آموزش پیش دبستانی و مراکز مراقبتی کودکان در ایتالیا از بالاترین سطح قدرت سازماندهی و مدیریت آموزشی درپذیرش اهداف کلی سیستم آموزش ملی ، ازادی تدریس و حق انتخاب آموزشی خانواده ها در تعیین برنامة مطالعات ، موضوعات و تعداد ساعات برخوردار گردید.

ساختار نظام آموزشی در هند

در ساختار نظام آموزشی کشور هند تمرکز عمده بر بعد وسیع ارائه خدمات آموزشی و اهمیت ساختار، سازماندهی و ارتقاء آن استوار می باشد. بعلاوه، ساختار سیستم آموزشی کشور هندوستان بر رشد آموزشی مناطق مختلف کشور و برقراری رقابتهای آموزشی میان این مناطق تأکید دارد.

آموزش و پرورش مالزی در یک نگاه

از آنجائیکه آموزش، در زمره اولویت‌های اساسی دولت مالزی می‌باشد از این رو سالانه مبالغ کلانی از بودجه ملی به اهداف آموزشی این کشور اختصاص می‌یابد.تحصیل در مقاطع ابتدائی و متوسطه برای کلیه دانش‌آموزان رده های سنتی 7 تا 17 سال رایگان می باشد. سن ورود به سال اول ابتدائی 7 سالگی است. سن فارغ التحصیلی دانشگاهی نیز، 22 سالگی است. بالغ بر 97%‌ کودکان رده سنی 7 سال مالزیایی در سیستم آموزشی دولتی، مشغول به تحصیل می‌باشند. نرخ افراد باسوادکشور مالزی بالغ بر،‌ 93% می‌باشد که از جمله بالاترین ارقام افراد با سواد دنیا، به شمار می آید. در آینده‌ای نه چندان دور دولت مالزی به اجباری سازی آموزش ابتدائی برای کودکان مالزیایی مبادرت خواهد کرد .

Pages