امور بین الملل

نظام آموزشی دانمارک

نظام‌ آموزشی دانش آموزان را به این درک می رسانند که همه شبیه هم نیستند و هر کسی استعداد منحصر به فرد و ویژه خود را دارد و باید جایگاه مناسب با ویژگی های فردی خود را در جامعه پیدا کند. 

مدارس در ژاپن

برخی ژاپن را دومین قدرت اقتصادی و صنعتی دنیا می‌دانند و محققان کشورهای مختلف کوشیده‌اند تا با کشف معمای رشد بی‌سابقه اپن کشور، الگویی برای رشد پیدا کنند. در این بین اما، نظام آموزشی و تربیتی ژاپن هم یکی از بهترین نظام‌های آموزشی و تربیتی است.

نظام آموزشی در کنیا

تحقیقات آموزشی در وزارت آموزش و پرورش کنیا در مؤسسات پژوهشی صورت می گیرد. این موسسات عموماً تحقیقاتی را در زمینه موضوعات و مسائل آموزشی به اجرا می گذارند. نظام آموزشی در کنیا اقتباس از نظام آموزشی انگلیس است.

آموزش وپرورش چین

آموزش و پرورش، کلید فتح آینده است و از دیر باز از آموزش و پرورش انتظار آن بوده که انسان های فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه ی فردا آماده سازد. بنابراین در هر دوره ضرورت ایجاب کرده تا برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزشی ، معلمان و مسوولان آموزش و پرورش کشور چین ، الزامات و مقتضیات زندگی فردا را بشناسند تا بتوانند دا نش و بینش لازم را در کودکان و نوجوانان برای فعالیت در جامعه فردا پرورش دهند.

آغاز سال تحصیلی در سایر کشورها

همزمان با آغاز سال تحصیلی در کشور ایران، سال تحصیلی بسیاری از کشورها نیز شروع شده است و حتی بعضی از آنها سال تحصیلی خود را از اواسط شهریور ماه آغاز کرده‌اند.

وبسایت ساعت 24: بررسی آغاز و پایان تحصیلی کشورهای مختلف نشان داد، سال تحصیلی در اکثر کشورها اواسط شهریورماه آغاز می‌شود و در اواسط خردادماه نیز به پایان می‌رسد.

ساختار آموزشی درعربستان سعودی

پیش از سال 1935 م در عربستان سعودی مدرسه به معنای امروزی آن وجود نداشت و تنها مدارس دینی و یا مساجد تعلیم علوم دینی و خواندن و نوشتن می پرداختند. دراین سال اولین مدرسة ابتدایی در زمان سلطنت ملک عبدالعزیز تأسیس شد. درسال 1953م به فرمان ملک سعود پادشاه وقت عربستان, اداره کل فرهنگ که عهده دار امور تعلیم و تربیت بود به وزارت فرهنگ تبدیل شد.پس ازتشکیل وزارت فرهنگ, دولت اقدام به توسعه تعلیمات همگانی, ابتدائی و تعلیم نسل جوان عربستان نموده است. درعربستان آموزش و تحصیل رایگان بوده ولی به صورت اجباری نمی باشد.

ساختار آموزشی کشور تاجیکستان

کشور تاجیکستان،یک کشور اسلامی است. زبان آنها تلفیقی از فارسی و روسی است و زبان نوشتن آنها سیریلیک است که شبیه فینگیلیش خودمان است یعنی گفتار را با الفبای روسی به نوشتار تبدیل می کنند.