برگزاری نشست تخصصی «فرآیند برنامه ریزی درسی در شاخه تحصیلی فنی و حرفه‌ای» در خراسان رضوی

پنجمین پیش نشست تخصصی با موضوع فرآیند برنامه ریزی درسی در شاخه تحصیلی فنی و حرفه ای با حضور سرپرست دفتر تالیف کتاب های فنی و حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در استان خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، این نشست با موضوع "فرآیند برنامه ریزی درسی در شاخه تحصیلی فنی و حرفه ای" 18 دی ماه به میزبانی دانشگاه فرهنگیان مشهد و با حضور اساتید گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشگاه فردوسی مشهد و اساتید دانشگاه فرهنگیان و دانشجویان و علاقه مندان از اداره کل آموزش پرورش خراسان رضوی برگزار شد.

سخنران این پیش نشست مهندس افشار بهمنی سرپرست دفتر تالیف کتاب های فنی و حرفه ای و کاردانش بود که در خصوص فرایند برنامه ریزی درسی در شاخه تحصیلی فنی و حرفه ای مطالب مربوطه را ارائه نمود.

وی با اشاره به چالش های آموزش در شاخه تحصیلی فنی و حرفه ای و بررسی سیر تاریخی و نگاه های حاکم بر تالیف کتب در این حوزه، رویکرد حاضر در تالیف کتب را رویکرد شایستگی محور و برنامه درسی مبتنی بر شایستگی عنوان کرد.

ایشان با اشاره به شایستگی های عمومی، فنی و غیرفنی مورد نیاز فراگیران و اهمیت شایستگی‌های غیرفنی که ضامن بقا و توسعه فرد در بازار کار می باشد، فرایند بازطراحی برنامه های درسی این شاخه را به طور مبسوط توضیح و ارائه نمود و به تشریح بسته های یادگیری تالیف شده در این حوزه پرداخت.

در پایان مطالب ارائه شده، پرسش و پاسخ در خصوص موارد مطرح شده در جلسه انجام شد.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA