حمایت استاد ریاضی دانشگاه آزاد از حذف انتگرال از کتب درسی

استادیار ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی از موضوع حذف انتگرال از کتب درسی دانش آموزان متوسطه دوم حمایت کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دکتر مجتبی قنبری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی با ارسال پیامی، اقدام سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مبنی بر حذف مبحث انتگرال از کتب ریاضی دانش آموزان دوره دوم متوسطه را اقدامی قابل تقدیر دانست.

در بخشی از متن پیام ارسالی این استادیار ریاضی دانشگاه آمده است: «احتراماً پیرو تغییرات ارزنده و موثر برای مبحث ترکیبات در دبیرستان که اینک موضوع احاطه گرها با مثال های متنوع و کاربردی جایگزین آن شده است، حذف انتگرال نیز از انباشت فرمول های زیاد در ذهن دانش آموزان (بدون بهره کاربردی) جلوگیری می کند، قابل تقدیر است.»

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA