ارتقاء مرتبه دکتر قدسی احقر به استادی

 همکار شاغل در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء یافت.

 به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دکتر قدسی احقر رئیس پژوهشکده خانواده و مدرسه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از زیر مجموعه‌های سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با دکترا در رشته علوم تربیتی (برنامه‌ریزی درسی) از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء یافت.

حمیدرضا عظمتی رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و رئیس هیئت ممیزه نامه ارتقا مرتبه قدسی احقر را امضا کرده است.

5
امتیاز: 5 (1 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA