برنامه‌های درسی سه شنبه 6 خرداد شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان در روز سه شنبه 6 خرداد ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز سه شنبه 6 خرداد ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

شبکه ‌‌آموزش
متوسطه دوره اول:

ساعت 7.45 تا 8 تربیت بدنی دوره متوسطه 

ساعت 8.05 تا 8.25 درس زبان انگلیسی ‌ پایه 9

ساعت 8.25 تا 8.45 درس علوم تجربی  پایه 8  

ساعت 8.45 تا  9.05  درس ریاضی  پایه 7

ساعت 9.05 تا 9.25 درس عربی پایه 8

برنامه دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11 درس  فارسی و‌ نگارش پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 درس  علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت 11.30 تا 12 درس  مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 درس پیام ها و هدیه های آسمانی ‌  پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 درس فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت 13.15 تا 13.45 درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

 متوسطه دوم:

ساعت 14.30 تا 15 درس  فارسی 3  پایه 12 تمام رشته ها 

ساعت 15 تا 15.30 درس شیمی 1 پایه 10 رشته ریاضی و تجربی       

ساعت 15.30  تا 16 درس فارسی 1 پایه 10 تمام رشته ها

ساعت 16 تا 16.30 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته علوم تجربی         

ساعت 16.30 تا 17 درس حسابان 2 پایه 12رشته ریاضی فیزیک

ساعت 17 تا 17.30 درس  فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک      

 شبکه 4 :
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت 7 تا 7.20  درس نقشه برداری -پایه 12 مبحث نرم افزار  Civil3D   رشته ساختمان  -شاخه فنی و حرفه ای 
  
ساعت 7.20 تا 7.45  استاندارد  کاربر  دایرکتور-پایه 12- رشته های کامپیوتر  -شاخه کاردانش 

ساعت 7.45 تا 8.10  درس ارزشیابی اندازه گیری در تربیت بدنی -پایه 10- رشته تربیت بدنی - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 8.10 تا 8.40  درس تاریخ هنر -پایه 12- رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه ای 
  
 ساعت 8.40 تا 9.05 استاندارد  شهروند الکترونیک -پایه 10 -رشته های کامپیوتر -شاخه کاردانش .

  ساعت 9.05 تا 9.30  استاندارد حسابداری تکمیلی -پایه 11 رشته حسابداری-شاخه کاردانش 

 ساعت 9.30 تا 10 درس علوم و معارف قرآنی 3  -  پایه 12- رشته علوم و معارف اسلامی       

 ساعت 10 تا 10.30 درس جامعه شناسی 3 -پایه 12- رشته ادبیات و علوم انسانی           

ساعت 10.30 تا 11 درس علوم و معارف قرآنی 3  -  پایه 12- رشته  علوم و معارف اسلامی.

 

شبکه قرآن:

4
امتیاز: 4 (1 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA